Křesťanské centrum

Církev, kde to žije

Jsme otevřeným společenstvím lidí, kteří ve svém životě prožili zkušenost setkání s Bohem, která změnila jejich životy. Většinou jsme bývalí ateisté, pro něž se Bůh stal zcela reálnou součástí života. Není pro nás primárně předmětem náboženských obřadů, ale životního stylu a nasměrování našeho života.

Vychází z toho třeba i chuť dělat něco pro své okolí a projevovat hodnoty, které jsme v životě s Bohem objevili, v činnostech, které mohou přinášet „kus nebe“ i našemu okolí.

Více…

Jsme otevřeným společenstvím lidí, kteří ve svém životě prožili zkušenost setkání s Bohem, která změnila jejich životy. Většinou jsme bývalí ateisté, pro něž se Bůh stal zcela reálnou součástí života. Není pro nás primárně předmětem náboženských obřadů, ale životního stylu a nasměrování našeho života.

Vychází z toho třeba i chuť dělat něco pro své okolí a projevovat hodnoty, které jsme v životě s Bohem objevili, v činnostech, které mohou přinášet „kus nebe“ i našemu okolí.

Věříme, že každý člověk je jedinečný, důležitý a výjimečný a každý má nějaký smysl a účel pro, který byl stvořený. Věříme, že Bůh nám pomáhá objevit naše schopnosti i to v čem můžeme být jedineční pro ostatní jeden každý z nás. Věříme, že to nejlepší v životě je objevovat „co vše“ pro nás připravil a vstupovat do toho, pak můžeme žít naplněné životy, které jsou jak užitečné i pro ostatní, tak i pro nás a naplno si je užíváme. Nazýváme to „život naplno“…

Z Bible jsme objevili, že nejdůležitější hodnota, kterou nám Bůh dal, je svoboda. Dalo by se říct svoboda za každou cenu. V Bibli je mnoho příběhů lidí, jejichž rozhodování způsobilo jim i okolí značné trable a přesto je Bůh nechal, aby si šli vlastní cestou a pokud se rozhodli Ho znovu hledat, tak proto, že se rozhodli ze své svobodné vůle. I my Boha nevnímáme jako někoho, kdo chce naši slepou poslušnost a uctívání, prostě proto, že se to má, ale vnímáme Ho jako toho, kdo člověka stvořil se schopností se rozhodovat a volit si vlastní cestu (i s rizikem důsledků v podobě násilí, nespravedlnosti, válek apod.), s tím, že pokud Mu dáme prostor, může v našich životech reálně a výrazně jednat. Nežijeme životy svázané množstvím pravidel, ale krok za krokem objevujeme jaký život může být svobodný a úžasný, pokud v něm dáváme Bohu prostor.

I o tom je Křesťanské centrum Sion, je pro nás komunitou, společenstvím, rodinou, kde máme prostor společně objevovat Boží věci pro naše životy, vzájemně se inspirovat, někdy podpírat, občas spolu nést těžkosti a smutky a jindy se společně radovat a slavit… Nějak tak žila kdysi první Církev popsaná v Bibli a podobnou církví se snažíme být i my.

Zatímco Centrum Sion, představuje většinu toho, co děláme navenek, tak Křesťanské centrum Sion je tou intimnější částí, jež se týká nás samotných, našich osobních životů i toho společného – co jsme jako společenství, církev, rodina.

V žádném případě nejsme uzavřená komunita a je zcela obvyklé, že jsou mezi námi téměř stále hosté, návštěvníci i lidé, kteří se postupně stávají součástí. Rozhodně je každý vítaný. Zároveň nejsme lidmi, kteří by si mysleli, že musíme za každou cenu svou víru nutit lidem, kteří ji nechtějí a stejně tak nikoho netlačíme k tomu, aby začal chodit právě do té naší církve.

Jsme velmi rádi za množství příležitostí, kdy je kolem nás mnoho lidí, jež rádi zažívají kus toho co děláme. Myslíme si, že skutky mluví lépe než slova. Pokud jim to zavoní něčím „nebeským“, tak jen dobře. Vždy si rádi s každým popovídáme i o tom, „co za tím vším vlastně je…“. Najít si svou cestu Bohu si však musí každý sám. (Na rovinu tím nemyslíme cesty ve smyslu různých duchovních proudů,…) Věříme, že kdo Boha chce poznat, stačí Mu to říct a prostě to může zažít. Tak snadné to je… Ale dostat se do stavu, že skutečně chci, to je již věc každého z nás. Pokud to bude chtít prožít a prožívat spolu s námi, jsme k dispozici. Pokud si najde jiné společenství křesťanů (jinou církev), budeme mu fandit úplně stejně.

Vítán mezi námi je i kdokoliv, kdo vlastně ani neví, zda Bůh je nebo je dokonce přesvědčený, že není, ale chce to prozkoumat. Zkrátka, byť tu naši interní část KC Sion, nijak zvlášť nepropagujeme, přesto platí, že vítán je tu každý.