Juda Ben Hur

21. ročník Dětského tábora Sion

V duchu starověkého příběhu Judy Ben Hura se nesl 21. dětský tábor Sion, který probíhal ve dnech 2.-12. července 2014.

Zázemí jim stejně jako vloni poskytl nově zrekonstruovaný areál Zblovice s chatičkami a typickými táborovými stany. Průvodci příběhem a celým pobytem jim byli zkušení vedoucí, z nichž mnozí se práci s dětmi a mládeží věnují již mnoho let.

Adresa tábora je: Dětský tábor Sion
                        LDT Zblovice
                        Zblovice 49
                        671 07 Uherčice u Znojma


Pondělí 30. 6. 2014

Už v pondělí odpoledne vyrazila na místo tábora první skupina pěti pracantů, která měla za úkol přivézt základní věci a pomalu začít připravovat tábor na středeční příjezd dětí.


Úterý 1. 7. 2014

Také v tento den dorazila další skupina pomocníků a společně s tou pondělní začala připravovat tábor na středeční příjezd dětských táborníků.


Středa 2. 7. 2014

Vyrazili jsme krátce po 9. Hodiny z Hradce Králové směr Havlíčkův Brod, Jihlava, Moravské Budějovice, Zblovice. Cestu nám zpříjemnilo pár zastávek, z toho jedna větší na proslulé pumpě s jedním WC pro 112 účastníků letošního ročníku. Ještě že některým nevadí keřík, jinak bychom tam uvízli možná dodnes.

Po příjezdu na Zblovickou točnu jsme vyložili kufry, když tu se náhle objevil Říman. Tvářil se, že je jeden z těch hodných a řekl nám trasu, kterou musíme projít. Každý oddíl nafasoval mapu a vyrazil na cestu, kterou nám zpříjemnil vytrvalý deštík. Bylo ale teplo, takže nám to nevadilo.

Po cestě jsme narazili na tzv. „jezírko lásky“, kde každý oddíl obdržel záchranný balíček s toaletním papírem, vodou a ovocem. Po delší cestě jsme narazili na spícího Římana, kterému jsme vzali nějakou tu munici. V závěru cesty jsme narazili na opevnění Římanů, které se stalo téměř nedobytným. S dopomocí několika oddílů jsme nakonec Římany porazili a konečně se dostali do našeho tábora.

Po vybalení se už kluci rovnou pustili do fotbálku. Oddíly se pustili do vytváření táborových pokřiků. Déšť to s námi stále nevzdával. Po večeři (guláš) jsme si vysvětlili táborový režim a také odměny, které tu budeme získávat za naše snažení. Krásné římské korálky navlékané na kůži – za pořádek, poslouchání, aktivitu, týmovou spolupráci, kamarádství i překonání sebe sama.

Večer jsme se sešli na úvodní táborové slavnosti, kde jsme kromě písní také předvedli naše oddílové pokřiky – jak jinak, než vtipné a originální.
Vymysleli jsme také narychlo aktuální verzi naší táborové song:

1. „Juda Ben Hur přijíždí, tábor se nám rozjíždí.
 Prší nám tu velice, zmokli jsme jak slepice:/

Ref.: Jé, jé, Zblovice, to mne baví nejvíce.
 Jé, jé Zblovice, to je teda fajn.

2. Juda Ben je hrdina, příběh už nám začíná.
Parta my jsme veliká, každý Říman utíká.
Ref.: Jé, jé, Zblovice…

Tím ale ještě nebyl zdaleka konec. Jud Ben Hur ním přišel osobně poděkovat za to, jak statečně jsme si počínali vůči Římanům a poté se odebral na setkání se svým někdejším přítelem. Později večer jsme se dozvěděli, že je to Messala. Naším úkolem bylo po setmění se tajně připlížit a jejich rozhovor zaslechnout. Dozvěděli jsme se, že to byli kdysi velcí kamarádi, ale teď se nemohli dohodnout na základních věcech. Messala, jakožto římský zmocněnec, se stal totiž nepřítelem Izraelců a to se stalo zásadní překážkou dalšího přátelství s Judou.

Dnes už těch zážitků ale bylo opravdu hodně – takže jsme spát. Dobrou noc.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033


Čtvrtek 3. 7. 2014

Ihned po ranním vstávání nás čekal Římský výcvik a po něm zasloužená snídaně – bohaté švédské stoly s rohlíky, marmeládou, pomazánkou, šunkou, sýrem, lupínky, kakao – zkrátka každý, na co má chuť.

Po ranním povídání jsme se rozběhli do tréninku táborových dovedností. Naše nejmenší holčičky šly k copánkování a kluci zase „do zbraně“ a na „zápasy“. Čtvrtý oddíl vyrazil na průzkum vranovské přehrady na kánoích, pětka na dřevěné vyrábění a šestka se pustila do vaření ryby na přírodním grilem. Trojka vyráběla nádherné kreace. Sedmý oddíl má dnes službu a pustil se tak do úklidu tábora. Své snažení spojil se zdravovědou.

Velikou pochvalu si zaslouží naši nejstarší, tzv. „SP-čka“ [espéčka] – vydatně tu pomáhají, všude kde se dá. – U oddílů i u různých her. Jsou pilní jako včeličky.

Během dne se nám udělalo velké teplo, takže většina oddílů na konci poledního klidu šla vyzkoušet náš bazén. Trochu studenější, ale o to větší osvěžení to bylo.

Po nástupu jsme vyrazili do lesa strmým svahem vzhůru. Čekalo nás několik lesních her, kde jsme odhalovali různá tajemství, skrývali svá čísla na zádech i špízovali čísla na zádech našich sousedů. Hra děti velice zaujala a v některých oddílech vzbudila velké emoce.

Po návratu jsme se opět osvěžili v bazénu a pustili do několik her – fotbal, přehazka, průzkum potůčku apod. Téměř tečkou za naším dnešním dnem byla vynikající svíčková. Ale někteří nezmaři neměli dost a I po večeři se pustili do sportu. Poté už nás čekalo spravedlivé odměňování a pak už hajdy do hajan, ať máme zase další síly v tomto dni.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048


Pátek 4. 7. 2014

Po ranním římském výcviku a povídání jsme se na nástupu stali svědky nešťastné náhody, kdy při práci Izraelců spadla zcela omylem cihla přímo na hlavu římského vojáka. Marné bylo vysvětlování, že v tom nebyl žádný záměr. Římané si to okamžitě vyložili jako vzpouru a Izraelce zajali – mezi nimi bohužel i Judu Ben Hura.

Dopoledne naši nejmenší vyráběli zajímavé věci. Třetí oddíl vyrazil na kánoe, čtvrtý oddíl se pustil do výroby římských vozů ze dřeva, pátý oddíl připravoval rybu nad ohněm, šestý oddíl byl služební a splnil si i zdravovědu, sedmý oddíl se vydal na zápasy a zbraně.

Odpoledne jsme se na nástupu stali součástí scénky, kdy Římané vedli Judu Ben Hura na galeje spolu s ostatními zajatci a někdo jim dal napít. Poté si pro nás „Espéčka“ připravila báječné týmové soutěže:

  • náročný výstup po suchém vodopádu s obrovským převýšením plný překonávání náročných terénních překážek – to vše v situaci, kdy je celý oddíl přivázán k jednou lanu (pro menší oddíly varianta okruhu s přechodem přes lávku a šplháním terénu).
  • společné přenášení vratkého předmětu na prstenci přivázaného provazy
  • týmové hry s plachtou
  • Bible-quiz
  • zručnost s fotbalovým míčem
  • přenos vody ústy mezi 2 stanovišti (velice atraktivní)

Hezkou tečkou za dnešním dnem byla táborová slavnost, kde se mj. odehrály scénky s plácáním komárů či záchranou osamoceného kamaráda.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048


Sobota 5. 7. 2014

Po včerejším teplém a slunném dnu jsme se dnes probudili do mírného lehkého deštíčku. Na ranní scéně jsme naživo viděli, jak tvrdý je život na galejích – na římské galéře. Otroci tvrdě veslovali a v nebezpečí byly dokonce přikováni k zemi, aby nemohli utéci. Juda Ben Hur si ovšem získal pro svou silnou povahu, kdy na galejích přežil neslýchané 3 roky, přízeň velitele římského vojska - Ária Quinta. Ten si nechal Judu zavolat a ukázalo se, že kdysi znal Judova otce, který byl princ i mořeplavec. Juda si přál, kdyby Árius Quintus mohl zjistit, jak se má jeho matka a sestra. Ten nakonec přikázal dozorcům, aby Judu nepřipoutávali.

Během dopoledne naši nejmenší vyrazili na kánoe. Třetí oddíl se pustil do přípravy ryby nad ohněm (a dokonce i viděl hada!), čtvrtý oddíl se pustil do stavby římských vozů, pátý oddíl byl služební a absolvoval zdravovědu, šestý oddíl absolvoval bojový výcvik (tentokráte dokonce i dámy) a sedmý oddíl se pustil do vyrábění a také do lesa pro kládu.

Odpoledne jsme se dozvěděli, že římskou galéru přepadli piráti s cílem vysvobodit Judu Ben Hura. Vžili jsme se tak do role pirátů a strhla se velká akční bojovka – bitva o římskou galéru. Používali jsme k tomu lodě, individuální plavidla a hlavně hodně munice. Římané měli zpočátku jasnou převahu a proti jejich plavidlům jsme neměli šanci. Postupně jsme si ale získávali strategii a povedlo se nám postupně Římany vyřadit z boje. Nakonec se palba soustředilo na jejich poslední plavidlo, které jsme úspěšně zdolali – bohužel pro nás jsme pak spatřili Quinta Ária a Judu Ben Hura, jak se společně zachránili a utekli pryč. Po této skvělé hře k nám zavítal dárek z Rakouska – vydatný slejvák s bouřkou – pouze krátkého trvání do večeře.

Těšíme se zase na další dobrodružství, která jsou před námi.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045


Neděle 6. 7. 2014

Na ranním nástupu jsme se konečně dozvěděli, jak se to Benem Hurem dopadlo. Přemístil se spolu s Quintem Áriem do Říma a ten ho tam pak přijal za svého syna. To byla pro Judu Ben Hura velká pocta. Mohl se tak vyučit římskému umění.

Táborníci se dopoledne opět pustili do táborových dovedností. Nejmladší šli opékat rybu, která jim málem předtím uplavala v řece. 3. oddíl pracoval na výrobě římských vozů ze dřeva. 4. oddíl byl služební a měl zdravovědu. 5. oddíl se pustil do boje, zbraní a holky na copánkování. 6. oddíl měl vyrábění a sedmička šla trénovat na kánoe na zítřejší výlet.

Odpoledne byly připraveny římské hry, kde nechyběly gladiátorské zápasy, mečování, zápasy v bazénu a další disciplíny. Největší úspěch ale měl závod na římských vozech, které už byly dokončené. Pravdou je, že některé z nich jízdu nepřežili v té nejlepší formě, ale máme tu ještě další dny, abychom je mohli opravit.

Po večeři nás čekala další táborová slavnost, kde jsme zase mohli vidět, jak rychle se může změnit naše vnímání, když skočíme v horku do bazénu. Tak dnes už dobrou noc!

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049


Pondělí 7. 7. 2014

Dnes na snídani byly kromě tradičních bohatých švédských stolů i vynikající makové koláče. Na ranním nástupu jsme viděli scénku, jak Juda Ben Hur oznamuje svému římskému „otci“, že se chce vrátit do svého domova a zjistit, jak zda-li je ještě jeho rodina naživu. Quintus Árius s těžkým srdcem Judu propouští na cestu s velkým požehnáním – předal mu dar, o který se Juda Ben Hur podělil se všemi táborníky. Všichni totiž dostali trička.

Poté jsme již nafasovali balíčky a vyrazili na výlet. Dva nejstarší oddíly se vydaly na Frejštejn – SP-čka na lodi, 7. oddíl po suchu. Společně se chystají někde na místě přenocovat a druhý den se plánují vrátit zpět.

Ostatní táborníci vyšli přes hrad Bítov až k rozhledně Rumburak. Odpoledne se pak vrátili do tábora, plavali v bazénu, hráli fotbal, psali dopisy.

Hezkou tečkou za dnešním dnem byl táborák, kde jsme si opekli buřty a také si pěkně zazpívali. Někteří z oddílů mladších táborníků budou přespávat venku po širákem. Moc se na to těšíme. Služebním oddílem byli dnes ti nejmladší – Yamun a Tamun.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034


Úterý 8. 7. 2014

Začneme nejprve nocí z pondělka na úterý. Nejstarší oddíly zůstaly přenocovat společně na zřícenině hradu Frejštejn. Čtvrtý oddíl s částí pátého nocoval poblíž tábora v lese u ohniště. První a druhý oddíl spal celý venku, aby u stožáru střežil celou noc vlajku. Ostatní oddíly preferovaly pohodlí domova a přenocovávaly tak, jak jsou zvyklé.

Ráno jsme tak byli v táboře trochu osiřelí. Po snídani, ranním povídání a nástupu jsme se pustili do jednotlivých dovedností. 3. oddíl Majdal byl dnes služebním oddílem a zabýval se i zdravovědou. Nejmladší oddíly – Tamun a Yamun – pracovaly krásně se dřevem a vyrobily si z něj mnoho zajímavých věcí. 4. oddíl vyrazil na účesy a do zbraně a 5. oddíl potom na vyrábění. 6. oddíl dopoledne natáčel scénky.

Během odpoledne nám postupně dorazily obě výpravy – 8. oddíl pěšky a hodinu po něm 7. oddíl na lodích z Frejštejnu až do tábora.

Odpoledne jsme se pustili do natáčení scének, koupání, sportování či odpočinku, zatímco 6. oddíl vyrazil na vytoužené kánoe, které se konečně po výletnících uvolnily.

Večer nás čekala suprová táborová slavnost, na které jsme si tak hezky odpočinuli a nabrali nové síly. Ve scénce jsme viděli tlačící se dav. Že by nějaká akce v Sion-shopu?

Starší oddíly měly jako již tradičně slavnost prodlouženou o svou zábavu – rapy, matrixové scénky v podání dospělých a dalších zpestření.

Dnes uléháme unaveni, ale naprosto plni zážitků. Potřebujeme si odpočinout – jednak po výletě a nocování, ale i na zítřejší klání s Peksákem.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035


Středa 9. 7. 2014

Dnešní den byl ve znamení chystaného soutěžního klání s Peksákem – tedy sousedním táborem „Peksův mlýn“.

Na dopoledním nástupu se ukázal Juda Ben Hur, který se setkal s mužem , který uzdravil slepého. Byl jeho mocí unesen a rozhodl se ho následovat v domnění, že bude jeho vojákem, který pomůže osvobodit lid od nadvlády Římanů.

Poté jsme se pustili do tréninku – fotbalu, friesbee, vlajkované, vybiky i přehazky, výroby transparentů, fanouškovských pokřiků, cheerleaders sestav aj. Vůbec nám tu nepršelo, takže to bylo moc fajn. Na Peksáky jsme byli skvěli připraveni.

Odpoledne už bylo plně ve znamení soutěžního klání s Peksáky, kteří k nám hned po nástupu dorazili. Přivítal je Árius Quintus spolu s římskou setninou, hlavní vedoucí si podali ruce a klání mohlo začít.

Začalo se fotbalem vedoucích – chlapů. Přestože měl Sion spíše převahu, inkasoval první gól. Utkání se podařilo v druhém poločase vyrovnat. Bohužel ani dvě prodloužení nerozhodla a přišly na řadu penalty, ve kterých byli Peksáci úspěšnější.

Vše ovšem napravila další dvě utkání – nejprve mladší kluci (3. a 4. oddíl) a poté i starší (5. a 6. oddíl). Obě totiž naši hoši vyhráli, byť těsně. Celkové vedení pak umocnili ještě mladší oddíly, které ve vybíjené porazili Peksáky a stav utkání se stal 3:1 ve prospěch Sionu.

Peksáci se ovšem nechtěli vzdát – vyhráli nejprve vlajkovanou (starší oddíly) a poté i přehazku (starší dívky) a stav se náhle vyrovnal na 3:3.

Sion se opět pustil do vedení, protože nejstarší oddíl spolu s mladými instruktory vyhráli friesbee drtivou porážkou Peksáků 10:0. Nastalo poslední drama – dámský volejbal. Sion byl velice oslaben – jedna vedoucí s vymknutým kotníkem, druhá s naraženou rukou, třetí s oteklými nohami – počítali jsme více méně, že utkání bude formalita. Opak se stal pravdou. Hned v prvním setu se holky ujaly vedení, které později ztratily a nechaly soupeři velký náskok. Podařilo se jim ale před koncem setu vyrovnat a set se prodloužil a Peksák nakonec vyhrál těsně 26:24. O drama nebyla nouze ani v druhém setu, kde se zase podařilo nakonec Sionu vyrovnat. Třetí set byl plný zvratů, vedení jedné, pak i druhé strany. Nakonec se štěstí přeci jenom usmálo trochu více na Peksáky, kteří vyhráli třetí zkrácený set. Holky byly velice statečné a takovýto fenomenální úspěch nikdo nečekal.

Sionu tak velmi těsně utekla i celková výhra a soutěžní klání tak skončilo remízou 4:4. Zakončili jsme společným pozdravem a každý s každý si plácl! Byl to moc moc prima den.

Teď po večeři ještě část sportuje (jako by neměli dost), část hraje karty. Starší oddíly si ještě pouští film. Po povídání vyrážíme do hajan!

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050


Ćtvrtek 10. 7. 2014

Na ranním nástupu jsme se stali svědky neuvěřitelné podívané – závodů koňských spřežení s římskými vozy, jehož se účastnili mj. i Messala a Juda Ben Hur. Očekávalo se, že Messala v tomto souboji zvítězí a skutečně tomu vše nasvědčovalo – vybudoval si po pár kolech solidní náskok. Navíc někdo po cestě odpadl. Juda se ale rozhodně nevzdával – vždyť je také jeden z nejlepších v této disciplíně. Messala neváhal používat nečisté praktiky – nakonec na to ale doplatil a padl.

Juda jej tak v pohodě předjel a závod vyhrál. To bylo slávy.

Dopoledne jsme trávili ještě na dovednostech, kde jsme dosud nebyli. Třetí oddíl vyrazil do zbraně a na copánkování, čtvrtý oddíl na kánoe, pátý na vyrábění, šestý na rybu a sedmý oddíl byl služební.

Po obědě se strhlo pravé rodeo. Stali se z nás totiž obchodníci. Rozdělili jsme se do 8 skupin napříč oddíly a měli jsme několik „dní“ na to, abychom obchodovali. Sbírali jsme různé zboží na prodej, prodávali jej, občas se pokoušeli i proniknout přes hradby nebo se spřáhnout s překupníkem. To nám ovšem znepříjemňovaly římské hlídky, které často vybíraly nespravedlivě velké daně nebo nás posílaly do vězení. Nakonec jsme ale i přes tyto překážky byli velice úspěšní. Juda mezitím oplatil pomoc muži, který mu dal dříve napít a dal mu napít na jeho těžké cestě.

Večer nás čekala opět vynikající slavnost.

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046


Pátek 11. 7. 2014

Poslední plný táborový den je tady. Na nástupu jsme viděli raněného Messalu na smrtelném lůžku. Nechal si zavolat Judu Ben Hura a požádal ho o odpuštění. Juda mu nakonec odpustil. Rozdali jsme si podobně jako v předchozích dnech táborové „standarty“ za naše oddílové snažení.

Dopoledne si každý oddíl trávil „po svém“ – někdo šel do lesa, někdo točil scénku, někdo byl na kánoích a někdo vyšplhal prudkou stráň nad táborem až k „Velké borovici“. Byl to moc fajn čas.

Odpoledne se ukázalo, že Judova matka a sestra žijí, ale nedovolily Judovi přiblížit se. Byly totiž v údolí malomocných. Naším úkolem bylo jim pomoci odejít z tohoto údolí a nechat se uzdravit. To ovšem nebylo tak jednoduché – jsou tu opět Římané, kteří nám v tom brání všemi možnými prostředky. Konečně pořádná bojovka. Šli jsme tak Judově rodině pomoci. Po náročném snažení se vše úspěšně podařilo a Judova rodina byla zcela uzdravena.

Juda se nám za nejen dnešní pomoc tady na táboře bohatě odvděčil. Každý táborník si mohl vybrat z mnoha dárků, které pro nás připravil. To bylo radosti.

Po večeři nás čekala závěrečná táborová slavnost. Byl to moc prima čas završený nečekanou bohatou hostinou. To byla taková hezká tečka za dnešním dnem.

I my se samozřejmě těšíme domů. V sobotu nás čeká odjezd někdy po 12. hodině ze Zblovic. Očekávaný příjezd bude tak někdy kolem 16:30 až 17:00 hodin. Budeme se na všechny moc těšit.

S některými táborníky, který je 13 let a více, se můžeme vidět i na English campu, který se koná v týdnu od 4. do 8. srpna formou příměstského tábora ve spolupráci s americkým týmem. Bude to super týden plný zážitků, na které se jen tak nezapomíná.

Každopádně zatím se s Vámi loučíme a v sobotu u autobusu u Lidlu ahoj!

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043


Sobota 12. 7. 2014

Hned ráno jsme vstali a pustili se do balení. Kromě vlastních věcí jsme se alespoň drobně podíleli i na úklidu celého tábora. Po půl jedenácté jsme měli náš poslední nástup s rozdělováním závěrečných standart a také našimi pokřiky.

Každý táborník byl potom zavolán dopředu k hlavnímu vedoucímu a obdržel upomínkový list. Potom už jsme si vzali jen balíčky na cestu a vyrazili směr Zblovice-točna.

Autobusy přijely na místo s mírným zpožděním a šoféři se šli ještě do tábora naobědvat, takže jsme měli dost času na klidné naložení zavazadel. Krátce před 14. hodinou jsme již vyrazili směr HK.

S krátkou zastávkou na pumpě v Havlíčkově Brodě jsme kolem 17:30 dorazili do Hradce Králové, kde už na nás čekali mamky a taťkové.

Byl to vynikající a super tábor. Bude nám teď pár dnů moc smutno. Určitě se ale můžeme vidět dál. Hned od září se scházíme s dětmi každé pondělí od 17:30 na Sionu s programem podobným slavnostem a s těmi staršími se také můžeme vidět na English campu Sion od 4. do 8. srpna.

Tak pro letošek se s Vámi loučíme – díky za Vaše fandění a někdy zase ahóóóóóój!

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028


Oddíly na táboře

A kdo že tu na táboře s námi vlastně je?

1. a 2. oddíl – Tamun a Yamun – vedoucí: Pavlína Vaculíková a Marťa Jandíková, instruktor: Jana Beranová

3. oddíl - Majdal – vedoucí: Boris Váňa a Anet Černá, instruktor: Terka Kulhánková

4. oddíl - Yata – vedoucí: Věra Kopčáková, instruktoři: Ondřej Baloun, Terka Černovská

5. oddíl - Surif - vedoucí: Lenka Vernerová a Káťa Pohanková, instruktor: Iveta Martínková

6. oddíl - Hadera – vedoucí: Jan Tomš a Jan Pechánek, instruktor: Wendy Klabanová

7. oddíl - Meron – vedoucí: Vít Pospíšil, instruktor: Ája Kubínková

8. oddíl - Shapira ("SP-čka") – vedoucí: Leoš Heger, Jana Kočnarová

O naše zdraví pečuje teta Gábina Wágnerová.

O technické zajištění programu se staral oddíl Zabadida ve složení Bořivoj Šafka, Jiří Vaculík, Pavel Mifek a Jan Skořepa.

Kuchyň je pod vedením Martina Mifka ve složení našich dvou Štěpánek, Ivči Pecnové a Alči Dobešové.

Hlavním vedoucím tábora je Michal Řada.

Aktuálně

Prev Next

On-line zpravodajství - Dětský tábor Sion 2018

Vinnetou 2018 25. ročník Dětského tábora Sion V duchu příběhů...

02-07-2018

Zápis prvňáčků do základní školy

Již teď si mohou rodiče budoucích prvňáčků zapsat do svých...

21-03-2018

Pozvánka k účasti na happeningu „3792 svíček“

Centrum Sion Vás zve k účasti na happeningu „3792 svíček“. Vzpomínkový akt...

06-03-2018

Maturitní ples Sion High School Hradec Králové - Afterm…

Zde na tomto odkaze si můžete prohlédnout krátké video z...

28-02-2018

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou "Sion školy, to...

26-02-2018

Jaký byl Karneval na ledě 2018

  Olympijskou atmosféru na ledě zažili účastníci Království masek v neděli 11....

12-02-2018

Karnerval na ledě jako Olympijské hry!

  V neděli 11.2. se můžeme těšit na Království masek aneb...

08-02-2018

Pozvánka na pietní akt

  Pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Vzpomínkový akt...

10-01-2018

Jaká byla besídka školky

  Besídka školky Sion, a neb Vánoce, Vánoce,  přicházejí   Na téma známé...

07-12-2017

Besídka mateřské školky

  Na svoji vánoční besídku vás zve Mateřská škola Sion. Tentokrát...

30-11-2017

sion bottom01 sion bottom02 sion bottom03  sion bottom05sion daruj

[CNW:Counter]