Amazing Amazonia

23. ročník Dětského tábora Sion

V duchu příběhů Bručka, misionáře mezi jihoamarickými indiány, se nese již 23. Dětský tábor Sion, který probíhá ve dnech 6.-16. července 2016.

Zázemí jim stejně jako v předchozích letech poskytuje zrekonstruovaný areál Zblovice s chatičkami a typickými táborovými stany. Průvodci příběhem a celým pobytem jim jsou zkušení vedoucí, z nichž mnozí se práci s dětmi a mládeží věnují již mnoho let.

Adresa tábora je: Dětský tábor Sion
                        LDT Zblovice
                        Zblovice 49
                        671 07 Uherčice u Znojma


Úterý 5. 7. 2016

V úterý ráno na místo tábora vyráží předvoj (zhruba 10členná skupina pracantů), který má za úkol přivézt základní věci a pomalu začít připravovat tábor na středeční příjezd dětských táborníků.


Středa 6. 7. 2016

Po dlouhé dopolední cestě autobusem jsme konečně dorazili na místo určení. Přivítal nás misionář Bruce Olson, přezdívaný Bručko, který některé z našich mladších oddílů zavedl k indiánskému kmeni Motilonů, kteří ho už kdysi hostili. Zpočátku byli trochu nedůvěřiví. Starší oddíly musely splnit některé úkoly, aby se skrz džungli také dostaly k táboru. Po tom, co nás Motiloni nechali se v táboře ubytovat, musely si všechny oddíly vybrat jméno svého kmene a projít obřadem, na jehož konci náčelník Motilonů uzná oddíl za právoplatný kmen. Zbytek odpoledne připadl vymýšlení pokřiků a večer konečné ceremonii u ohně s náčelníkem, který si zároveň vyslechl ony nové pokřiky.


Čtvrtek 7. 7. 2016

Dnes ráno jsme se hned po snídani na nástupu vrátili zpátky do minulosti, a to do doby, kdy Bručko poprvé vstoupil na půdu Motilonů a kdy se jeho příběh začal psát. Viděli jsme scénku o jejich prvním nepříliš přátelském setkání. Indiáni Bručka na přivítanou střelili šípem do stehna a odvlekli ho do své chýše. Dopoledně jsme se roztrousili do několika menších workshopů jako lukostřelba, vyřezávání, vyrábění nejen pro kluky, vaření na ohni, přírodovědné aktivity atp. a zkusili si tak, co obnáší život v indiánské vesnici. Po obědě a poledním klidu jsme se vydali zjistit tajnou indiánskou zprávu, kterou střežili indiáni cizích kmenů. Tuto zprávu jsme úspěšně získali. Po večeři jsme den zakončili slavností.


Pátek 8. 7. 2016

Jakmile jsme po probuzení absolvovali indiánskou rozcvičku a nasnídali se, znovu jsme se na nástupu vrátili do minulosti. Tentokrát jsme pozorovali první přátelský kontakt mezi indiány a Bručkem a vůbec to, jak se zotavoval po prvním setkání. Na dopoledním programu bylo obstarávání potravy v jednotlivých indiánských rodinách, do kterých se namíchali členové všech oddílů. Po obědě a zaslouženém poledním klidu se konaly indiánské hry. Každá rodina na začátku dostala trochu indiánských peněz, přičemž měla za úkol splnit nějakou výzvu. Ostatní rodiny si potom sázely, jestli se jim skutečně povede výzvu splnit, nebo ne. Na konci her proběhla dražba za ony peníze o další jídlo. Místo večeře rodiny rozdělaly ohně a všechno jídlo, které během dne ukořistily, si uvařily. K vidění byly opékané brambory, jablka, ryby, dál například chleba s tvarohem, salám, těstoviny s cibulí a spousta dalších dobrůtek. Probíhaly i různé směnné obchody a ochutnávky ze stolů dalších rodin, takže se večeře protáhla skoro až do večerky, kdy šli všichni po namáhavém dni spát.


Sobota 9. 7. 2016

Když jsme snědli poslední kousky vydatné snídaně, vydali jsme se na nástup. Tam jsme se opět vrátili do minulosti, tentokrát do momentu, kdy se Bručko naučil složitý motilonský jazyk. Dopoledne jsme znovu vyplnili indiánským výcvikem, tedy lukostřelba, plavba na kánoích, vaření na ohni atd. (stejně jako ve čtvrtek). Když jsme po poklidném poledním klidu přišli na nástup, čekalo nás nepěkné překvapení v podobě komunistických partyzánů drancujících přírodu těžbou ropy. Sdělili nám, že pokud jim Bručka do 30 minut nevydáme, vypálí celou vesnici. Tábor jsme úspěšně bránili celé odpoledne, takže partyzáni nakonec museli odtáhnout s nepořízenou. Jakmile byly poslední zbytky večeře pryč a užili jsme si hraní fotbálku, volejbalu a koupání se v bazénu, uzavřeli jsme náročný den táborovou večerní slavností.


Neděle 10. 7. 2016

Dnes ráno nás těsně po probuzení čekalo nepěkné překvapení. Dřív, než jsme se stihli pořádně probudit, partyzáni se vrátili. Využili momentu překvapení a rychle sebrali Bručka. Po tomhle nenadálém vpádu jsme se rychle nasnídali a shromáždili na nástupu. Naši motilonští přátelé nás vyzvali, abychom se vydali Bručka hledat. Na cestu nám dali dary v podobě černých kraťas, aby nám vyjádřili svou podporu. Vydali jsme se tedy po stopách oněch partyzánů, abychom je dopadli. Když jsme došli na konec, kam vedly stopy, utábořili jsme se. Zbytek dne jsme strávili nabíráním sil na plánovaný zítřejší útok v podobě koupání v blízkém rybníce a všemožným odpočinkem. K večeru jsme na pevnost partyzánů, na kterou jsme náhodou narazili, podnikli několik výpadů, které byly odraženy. Nepřátelé také nelenili a párkrát se u nás objevili. Byla to noc velmi vyčerpávající.


Pondělí 11. 7. 2016

Hned časně z rána jsme vyrazili do útoku na Bručkovy věznitele. Přestože jsme byli z předchozí noci vyčerpaní, povedlo se nám nepřátelskou pevnost dobýt a Bručka osvobodit. Nebyli jsme totiž jediní, koho noc zmohla. Po úspěšném osvobození a opožděné snídani jsme se konečně vydali zpět do tábora. Po obědě bylo velké vedro, a tak jsme notnou část poledního klidu strávili v bazénu. Protože jsme potřebovali po náročné dvoudenní akci dobít síly, čekalo nás volné odpoledne. Někteří byli v bazénu, jiní hráli deskové hry nebo jednoduše odpočívali ve svých stanech a všude možně. S večerem se také přibližovala slavnost, která byla znovu dělená na starší a mladší. Po slavnosti jsme se odebrali teď už do svých postelí.


Úterý 12. 7. 2016

S trochu opožděným budíčkem jsme se po snídani a nástupu vydali na dopolední aktivity, jimiž nebylo nic jiného než obvyklý indiánský výcvik, který probíhal spíš v odpočinkové formě, protože jsme ještě stále byli trochu zmožení po výletě. Po obědě nás naši motilonští přátelé pozvali na večerní slavnost ohnivých šípů. Vysvětlili nám, že je to obřad, při kterém někteří válečníci (v našem případě oddíly) zazpívají zazpívají nějaký příběh. Odpoledne nám začalo pršet, a tak jsme ho strávili vymýšlením textů písní na večer, nebo případné přídavné choreografie. Oddíl eSPéček si vyrazil na lodičky. Večerní slavnost ohnivých šípů se velmi povedla a ke slyšení bylo spoustu zajímavých - a to ve všech směrech - textů. Po slavnosti s mezipauzou na večeři jsme měli chvíli volno, které jsme využili jako vždycky k fotbálku, deskovkám atp. Potom už jsme se vydali do postelí, abychom byli svěží na zítřejší sportovní klání s vedlejším táborem.


Středa 13. 7. 2016

Ráno nás uvítal vyčištěný vzduch po hodně deštivé noci. Dnešek měl být dnem, kdy se koná sportovní utkání mezi naším táborem a Peksovým mlýnem, táborem vedlejším. Tohle sportovní klání je každoroční tradicí, a tak jsme byli natěšení. Dopoledne proběhlo v tréninkovém duchu. Po postavení hřišť všechny týmy začaly trénovat svoje disciplíny - štafetové přenášení vody hrníčky z kýblu do kýblu (1. oddíl), přetahovaní lana (2. oddíl), vybíjená (3. a 4. oddíl - holky), lovení granátů z bazénu (5. oddíl), přehazka (6. a 7. oddíl - holky), frisbee (SP), volejbal (vedoucí) a fotbal (3.-4. oddíl - kluci, 6.-7. - kluci, vedoucí). Po obědě se tu naši soupeři konečně objevili a my jsme mohli začít. Chvíli po začátku se spustil déšť, ale to nás nezastavilo. Souboje byly povětšinou velmi vyrovnané a napínavé. Zvítězili jsme z 10 disciplín v 6, a tak se nám po mnoha letech konečně podařilo Peksáky trumfnout. Celí zmoklí jsme se až do večerní slavnosti snažili dát do kupy, usušit a odpočinout si po náročném odpoledni. Když slavnost skončila, nikdo už nemyslel na nic jiného než postel, a tak jsme za kapání deště na stan všichni ulehli ke spánku.


Čtvrtek 14. 7. 2016

Dnes ráno jsme se úplně bez budíčku sotva dotrousili na snídani. Celou noc pršelo a déšť na sebe nenechal dlouho čekat ani ráno, takže jsme byli uvězněni uvnitř. Přesto jsme si vymysleli program. V jídelně se hrály deskové a karetní hry všech druhů a ve stanech se promítal film a hrálo karaoke. Po obědě déšť ustal a byla na řadě bojovka. Dnes to mělo být pod štítkem "obchodní hra s bojovými prvky". Znovu jsme se rozdělili do jednotlivých indiánských rodů. Za úkol bylo získat co nejvíce léků pro Motilony, kteří znenadání onemocněli spalničkami. Ty se daly koupit za peníze v lékárně, přičemž peníze se daly získat prodáváním různých surovin, které se sbíraly na jednotlivých místech. Ryby se daly směnit s indiány, v lese se dala lovit zvířata a v kopřivách bylo možné najít velmi cenné zlaté nugety. Mezi těmito místy se pohybovali loupeživý bandité, kteří se nám snažili ukořistěné peníze a suroviny brát. Do toho všeho nám začalo pršet, ale nenechali jsme se odradit a s pláštěnkami jsme hráli dál. Žádný z rodů se nenechal zahanbit a výsledky byly velice těsné. Po večeři jsme měli volno, které jsme trávili různě po oddílech. Potom už byl den plný deště u konce a my jsme šli dobít energii na poslední plnohodnotný táborový den.


Pátek 15. 7. 2016

Dnes ráno na nástupu nás čekali nečekaní hosté. Byl to Umberto Avril, vůdce skupiny banditů a partyzánů, kteří nám celou dobu dělali potíže. Přišel se hluboce omluvit za to, co nám prováděli. Poznal totiž víru, a tak si uvědomil, jak špatné byly jeho činy. Bručko byl jeho návštěvou velmi potěšen, a tak omluvu přijal a na oslavu přátelského usmíření pozval Umberta i jeho souběžníky na večerní hostinu. Dopoledne byly na programu takzvané výzvy. Každý oddíl mohl vyzvat kohokoli (včetně vedoucích) v jakékoli disciplíně. K vidění byl airsoft, volejbal, fotbal nebo překážkový běh. Po obědě si každý oddíl trávil čas po svém. Někteří se vydali na lodičky, jiní hráli fotbal nebo byli v bazéně. Večerní závěrečná slavnost byla velmi pestrá. Na návštěvu k nám přijela kapela ze spřátelené církve. Hrály se chvály, které jsme ani pořádně neznali, a bylo to zase něco nového. Potom jsme se odebrali na ráno zmíněnou hostinu. Každý oddíl měl svůj vlastní stůl, kde bylo k nalezení jídel, na cokoli si jen vzpomenete. Popcorn, chipsy, sušenky, spousta ovoce jako ananas, broskve, jablka a mnoho dalšího. Pro starší oddíly byl po hostině ještě přichystán filmový program, po kterém už šli všichni do postele, abychom byli dobře připravení na odjezdový den.


Sobota 16. 7. 2016

V odjezdový den jsme se hned ráno posilnili vydatnou snídaní. Na stole bylo vše, co se ještě nestihlo na snídaních sníst za celý tábor. Jakmile jsme měli dostatek energie, vrhli jsme se na vyklízení tábora – uklízení stanů, chatek, mytí záchodů a sprch, vynášení košů atd. Ten, kdo zrovna někde nepomáhal, tak si balil. Okolo jedenácti hodin dopoledne jsme se vydali směrem k autobusu. Po naložení věcí do autobusů jsme ještě chvíli čekali na řidiče, než se vrátí z oběda, a pak už jsme se všichni natěšení vydali k domovu.


Aktuálně

Prev Next

On-line zpravodajství - Dětský tábor Sion 2018

Vinnetou 2018 25. ročník Dětského tábora Sion V duchu příběhů...

02-07-2018

Zápis prvňáčků do základní školy

Již teď si mohou rodiče budoucích prvňáčků zapsat do svých...

21-03-2018

Pozvánka k účasti na happeningu „3792 svíček“

Centrum Sion Vás zve k účasti na happeningu „3792 svíček“. Vzpomínkový akt...

06-03-2018

Maturitní ples Sion High School Hradec Králové - Afterm…

Zde na tomto odkaze si můžete prohlédnout krátké video z...

28-02-2018

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou

Nový spot pro školy Sion s Mirkem Vaňurou "Sion školy, to...

26-02-2018

Jaký byl Karneval na ledě 2018

  Olympijskou atmosféru na ledě zažili účastníci Království masek v neděli 11....

12-02-2018

Karnerval na ledě jako Olympijské hry!

  V neděli 11.2. se můžeme těšit na Království masek aneb...

08-02-2018

Pozvánka na pietní akt

  Pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu Vzpomínkový akt...

10-01-2018

Jaká byla besídka školky

  Besídka školky Sion, a neb Vánoce, Vánoce,  přicházejí   Na téma známé...

07-12-2017

Besídka mateřské školky

  Na svoji vánoční besídku vás zve Mateřská škola Sion. Tentokrát...

30-11-2017

sion bottom01 sion bottom02 sion bottom03  sion bottom05sion daruj

[CNW:Counter]