Studijní podpora - grant ESF

Navzdory důrazu kladenému v dnešní době na vzdělání se mnozí školáci i dnes potýkají během své školní docházky s těžkostmi, které jsou způsobeny potížemi s pravopisem, se čtením, s psaním, s matematikou či sesoustředěním. U dítěte s poruchami učení nevidí nezasvěcený pozorovatel žádné potíže a znevýhodnění. Takové dítě vypadá jako každé jiné, může si normálně hrát s ostatními dětmi a nemá potíže s mluveným projevem, zrakem nebo sluchem. Většina z nás by usoudila, že nepotřebuje žádnou specifickou pomoc. Opak je však pravdou. Proto jsme se rozhodli této oblasti věnovat více a rozvinout v naší škole práci speciálního pedagoga a asistenta pedagoga, kteří by se této problematice mohli v přirozeném prostředí třídy a školy věnovat důkladněji a na "plný" úvazek.