Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Ve dnech 13. a 14. dubna probíhal na budově Mandysova zápis do první třídy. Přivítali jsme nové námořníky, kteří prokázali své vědomosti a dovednosti, prošli si pomyslnou lodí a kapitánovou kajutou, kde např. počítali ryby, psali vzkaz kapitánovi, či dávali ostatním lodím signál, jaké bude počasí. S tetou se naučili novou námořnickou básničku. Za odměnu si odnesly plyšáka, tašku s pomůckami a něco dobrého na zub. Pro vzpomínku na zápis jim školáci namalovali obrázek s námořnickou tematikou.

Fotogalerie 1, 2.