Změna variabilního symbolu u plateb za děti

Změna variabilního symbolu u plateb za děti

Vážení rodiče,

z důvodu zavádění nových pravidel ochrany osobních dat (GDPR) jsme nuceni u Vašeho dítěte provést změnu variabilního symbolu pro zasílání plateb. Jako nový variabilní symbol uvádějte přidělené číslo, které naleznete po přihlášení do EduPage v sekci plateb v pravé horní části.  Prosíme Vás, abyste již veškeré další platby posílali pod tímto novým variabilním symbolem, tedy abyste si případně provedli i úpravy svých trvalých příkazů. Tento nový variabilní symbol bude přidělen Vašemu dítěti po celou dobu jeho studia na naší škole. Za způsobené komplikace se předem omlouváme.

Kancelář školy