Deváťáci přijati - gratulujeme!

Deváťáci přijati - gratulujeme!

Gratulujeme všem našim deváťákům k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a přijetí na vybraných školách,  mezi kterými se objevily školy jako Gymnázium J. K. Tyla, Biskupské gymnázium, Střední zdravotnická škola, Střední škola Sion High School - obory pedagogické lyceum a gymnázium, Střední škola vizuální tvorby, SPŠ Stavební – obory technické lyceum a stavebnictví, Střední škola uměleckoprůmyslová, Střední škola vizuální tvorby, Střední škola aplikované kybernetiky a Hotelová škola. Jsme na Vás hrdí a přejeme Vám hodně štěstí a úspěchů ve Vašem dalším studiu.