Družina

Družina

Družina je super!

Družina funguje tak, že každá třída má svého „třídního“ družináře, který úzce spolupracuje s třídním učitelem na vedení dětí, a vizí je, aby si děti v družině nejenom odpočinuly a pohrály, ale aby měly možnost pustit se do zajímavých pokusů, her a bádání, které souvisí s tím, co probírají s učiteli dopoledne, ale není na to prostě čas.

druzina 01 druzina 02

Může to vypadat tak, že provedou nějaký přírodovědný pokus, vytvoří květinu pomocí kružítka (když se zrovna bude probírat dopoledne práce s kružítkem), zahrají pexeso s vyjmenovanými slovy, kouknou se na cestopisný film apod.

Tímto způsobem už jsme začali pracovat na konci loňského roku a velmi se nám to líbilo i osvědčilo. Děti tak např. měly daleko více času se věnovat dopravní výchově – malovaly značky a poznávaly je, uspořádal se cyklistický den, kde získávaly řidičské průkazy na kola.

V družině nám tedy nejde o to vyplnit čas mezi tím, kdy skončí škola a kdy si rodiče mohou vyzvednout své děti, ale o to, aby se školáci něco zajímavého naučili a bavilo je to natolik, že budou doma přemlouvat rodiče, aby tam směli zůstat co nejdéle.

Prakticky to probíhá tak, že do 15 hod. jsou děti po třídách s třídním družinářem a mají svůj program, od 15 hod. do 16 hod. se děti rozdělují do kroužků a ti, kteří si kroužek nevybrali, mají společnou družinu, kde už si spíše hrají.

Počítáme s tím, že i do budoucna budou moci všechny děti chodit do družiny, příp. na druhém stupni do školního klubu, což je příjemné jak pro rodiče, kteří mají jistotu, co se s jejich ratolestmi děje po škole, tak i pro nás, protože se o děti moc rádi staráme.