Knihovna

Knihovna

Projekt ADOPTUJ SI KNIHU

Seznam knih - Mandysova

Seznam knih - Kyjovská

 

Školní knihovna vznikla z přání učitelů nabízet dětem knihy, ve kterých se kloubí přitažlivost témat, kvalita zpracování a hodnoty, o které v rámci celé školy usilujeme.
Tak, jak rostla naše škola, rostla i naše knihovna. Na začátku to bylo pár titulů, které se nesměle krčily v jedné poličce, postupně vznikla na prvním stupni v budově Mandysova pěkná knihovna v prostorách školní jídelny. Protože soustavně pracujeme na rozvoji čtenářství, nepokojili jsme se s obvyklým rozdělením knih na prózu, poezii a naučnou literaturu, ale beletrii třídíme i podle čtenářské náročnosti na pět kategorií. Ty pomáhají dětem vybírat si knihy odpovídající jejich úrovni čtení a porozumění, zároveň je soustavně vedou dál. Za přečtené knihy a zápisy do čtenářského deníku sbírají kredity K některým knihám jsou přiřazeny i pracovní listy, díky kterým si můžou čtenáři ověřit, jak dané knize porozuměli, a získat tak i kredity navíc. Záleží jen na dětech, jak rychle se „pročtou“ do další kategorie. V rámci hodin čtení probíhají jednou za čas také čtenářské dílny, kdy učitelé využívají knihovnu přímo ve výuce.
Protože se na prvním stupni knihovna velmi osvědčila, vznikla spolu s druhým stupněm i knihovna na druhé budově, Kyjovské, a to opět ve školní jídelně. Právě nyní tam po nákupu nových regálů probíhá reorganizace, knihy se třídí ne už podle čtenářské úrovně, ale podle témat. K dispozici jsou také stolečky s lampičkou a lákavé křesílko s gaučem, takže o čtenářské pohodlí není nouze. Děti si mohou knihy půjčovat během výuky, prohlížet si je o přestávkách, po škole v rámci školního klubu je využívat například při zpracovávání domácích úkolů a referátů a samozřejmě také půjčovat domů.
Každým rokem se tým nadšených učitelů-knihovníků stará o to, aby se knihovna aktualizovala a doplňovala o nové tituly. Knihy vybíráme velmi pečlivě a často o nich diskutujeme. Moc si přejeme, abychom dětem mohli nabídnout texty ze všech možných oblastí, které je zajímají. Na druhém stupni se snažíme vytvořit zásobárnu knih, které jako učitelé budeme využívat v rámci svých předmětů jako materiály pro rozšířenou výuku.

 

Jak to chodí na Kyjovské