Školní klub

Školní klub

Školní klub (pro žáky 5.-9. třídy) je prostorem pro nevšední školní zážitky, hry, soutěže, turnaje a výtvarné či jiné projekty. Pomáhá rozvíjet vztahy mezi dětmi ve třídě i napříč celou školou.
Jedním z důležitých cílů školního klubu je, podívat se zblízka na probíraná školní témata a více je „vtáhnout“ do probíraného učiva, zároveň je ale klub sestaven tak, aby odpovídal aktivnímu odpočinku uprostřed učebního dne.
Dalším z cílů je dostávat se k dětem blíž než je možné v běžné výuce a zjistit jejich potřeby, zájmy, myšlenky a efektivně na ně reagovat. Chceme vytvořit dětem prostor pro vyjádření svých názorů a postojů.

Kromě společných velkých soutěží a turnajů probíhá práce s dětmi co možná nejvíce individuálně nebo v menších skupinách.
Děti mají také možnost samostatně nebo pod dohledem využívat centra aktivit, které zahrnují trampolínu, basketbalový koš + plácek, pingpongový stůl, fotbalový trávník, taneční podložky, karaoke a hernu pro deskové hry.