Tým školy

Tým školy 2018-2019

Budova Mandysova
Daniela Truhlářová - vedoucí učitelka budovy Mandysova, třídní učitelka 1. třídy
Pavlína Švehlová - třídní učitelka 2. třídy
Katarína Rollová - asistentka 2. třídy
Jan Klimoš - třídní učitel 3. třídy
Jana Kyralová - asistentka 3. třídy
Soňa Smitková - třídní učitelka 4. třídy
Lukáš Brebera - asistent 4. třídy, družina
Martina Dobešová - družina
Denisa Němečková - družina
Eliška Buchalová - družina
Gabriela Wágnerová - asistentka
Petra Dachovská - učitelka anglického jazyka
Jan Skořepa - učitel počítačů a psaní všemi deseti
Žaneta Potměšilová - učitelka hudební výchovy
Leoš Heger - učitel biblické výchovy

Budova Kleinerových
Jana Kočnarová - ředitelka školy, učitelka biblické výchovy, hudební výchovy a výchovy ke zdraví
Petr Toman - třídní učitel 5. třídy, učitel českého a anglického jazyka a občanské výchovy
Martina Sálová - týmová učitelka a asistentka 5. třídy, učitelka tělesné výchovy, školní klub
Petra Dachovská - třídní učitelka 6. třídy, učitelka anglického jazyka
Ilona Bublová - týmová učitelka a asistentka 6. třídy, učitelka tělocviku, školní klub
Alena Pinkasová - třídní učitelka 7. třídy, učitelka dějepisu, světa kolem nás, psaní všemi deseti a tělesné výchovy
Galina Tjuková - týmová učitelka 7. třídy, učitelka německého jazyka a přírodních věd
Denisa Němečková - asistentka 7. třídy
Soňa Blue - třídní učitelka 8. třídy, učitelka anglického jazyka a tělesné výchovy
Kateřina Továrková - asistentka 8. třídy, školní klub
Pavlína Bártová - vedoucí učitelka budovy Kleinerových, výchovný poradce, třídní učitelka 9. třídy, učitelka českého jazyka
Andrea Chochrunová - týmová učitelka 9. třídy, učitelka šikovných rukou, pracovních činností a umění a kultury
Jiří Bartoš - učitel matematiky
Květa Zachařová - učitelka matematiky
Petra Polívková - učitelka přírodních věd
Jana Truksová - učitelka přírodních věd a tělesné výchovy
Jan Skořepa - učitel počítačů
Eliška Buchalová - učitelka tělesné výchovy
Leoš Heger - učitel výchovy ke zdraví

Provoz
Václav Pelcl - vedoucí provozu a kuchyně
Jan Skořepa - technická podpora, kancelář školy
Lenka Bednářová - kancelář školy (budova Mandysova)
Alena Muzikantová - kancelář školy a DDM (budova Kleinerových)
Lenka Ulmanová - administrativa
Zdeňka Janková - úklid, výdej obědů (budova Mandysova)
Zdeňka Rybková - výdej obědů (budova Mandysova)
Věra Munzarová - úklid, výdej obědů (budova Kleinerových)
Pavla Pivoňková - výdej obědů (budova Kleinerových)
Denisa Škrášková - vedoucí kuchařka
Danuše Tomášová - kuchařka
Pavel Janeček - školník

Ostatní
Eva Skalická - speciální pedagog, metodik prevence
Judita Kapicová - učitelka individuálního vzdělávání
Hana Tůmová - učitelka individuálního vzdělávání
Lada Fialová - administrativa individuálního vzdělávání
Irena Steinhauserová - koordinátorka individuálního vzdělávání