Partnerská škola

Partnerská škola

ZŠ Sion si od začátku své existence klade za cíl otevírat se světu a podporovat u svých žáků komunikaci se svými protějšky ze zahraničí.

Podařilo se nám navázat kontakty s několika zahraničními školami a stále pracujeme na tom, aby se naše vzájemné vztahy prohlubovaly. Konkrétně se jedná o tři holandské školy ve městě Dutinchem, americkou školu Aviano Elementary School v Itálii, jednou izraelskou základní školu v Tel Avivu a v neposlední řadě King's School v anglickém Basingstoke. S tou jsme v posledních letech navázali užší partnerskou spolupráci, kterou stále více prohlubujeme.

Podařilo se nám uspořádat několik exkurzí do těchto škol - jak pro pedagogy, tak pro žáky naší školy. Každá z těchto akcí přinesla povzbuzení, nové nadšení, pro učitele důležité impulzy pro práci s dětmi a pro děti zkušenosti k nezaplacení.

V současné době se nejvíce rozvíjí spolupráce se zmíněnou školou The King's School v anglickém městě Basingstoke, se kterou máme mnoho společného.

logo basingstoke

Spolupráce obou našich škol probíhá na několika úrovních:

Mezi učiteli

  • Od roku 2007 jsme každoročně několikrát hostili členy pedagogického sboru anglické školy a pořádali společné vzdělávací semináře.
  • V únoru 2009 zástupci učitelského sboru naší školy podnikli poznávací několikadenní exkurzi do King's School, kde se seznamovali s fungováním a organizací školy, s jejím přístupem k žákům, metodami výuky atd. V roce 2011 uskutečníme nejméně další dvě takovéto vzdělávací návštěvy.
  • Ve školním roce 2008/2009 naše škola hostila a využívala služeb dobrovolného pracovníka z King‘s School. Tyto možnosti chceme v budoucnu rozvinout.
  • V dubnu 2011 pořádáme v Hradci Králové první společnou učitelskou třídenní konferenci na ožehavá témata výchovy, na níž přislíbili účast angličtí i čeští pedagogové.
  • Především se ale snažíme budovat vztahy mezi žáky naší a anglické školy. Uskutečnili jsme v posledních letech několik týdenních výměnných pobytů pro žáky druhého stupně.

Mezi dětmi

  • V září 2009 vyrazilo 14 dětí ze ZŠ Sion ve věku 11-13 let na týdenní návštěvu školy v Basingstoke. Čas trávily v anglicky mluvícím okolí se svými vrstevníky v rodinách, zažily s nimi dva dny ve škole, poznávaly anglické prostředí na vlastní kůži a navázaly přátelství, které od té doby udržují pomocí internetové komunikace.
  • V dubnu 2010 přijela skupina více než 20 anglických dětí k nám do Hradce Králové, aby také zažily svou první „českou zkušenost“ v české škole a českých rodinách.
  • V lednu 2011 jsme opět na našem území hostili dvacetičlennou skupinu anglických žáků spolu s jejich pedagogy. Tentokrát bylo cílem zažít společný lyžařský kurs obou našich škol, kde se na čerstvém vzduchu mohly obě skupiny více poznávat a dostaly se při různých pohybových aktivitách do situací, které nahrávaly rozvíjení vzájemné komunikace. Akce se znamenitě vydařila a už teď máme spoustu zájemců z řad Angličanů, kteří by se chtěli opět za rok zúčastnit.

Každou takovou akcí je vidět zřetelně se zvyšující zájem našich žáků o výuku angličtiny ve škole i mimo ni. Z toho důvodu budeme v těchto aktivitách určitě i nadále pokračovat.

Otevřely se nám dveře mezinárodního partnerství s jinou školou a chceme do tohoto procesu investovat čas i prostředky. Zároveň vnímáme, že jsme teprve na počátku spolupráce, která se už nyní stala přirozenou součástí vzdělávání našich žáků.