Tým školy

Tým školy 2018-2019

Budova Mandysova (1.-4. třída)
Tomáš Zuščák - ředitel školy
Daniela Truhlářová - zástupce ředitele pro budovu Mandysova, třídní učitelka 1. třídy
Pavlína Švehlová - třídní učitelka 2. třídy
Katarína Rollová - asistentka 2. třídy, družina
Jan Klimoš - třídní učitel 3. třídy
Jana Kyralová - týmová učitelka a asistentka 3. třídy
Soňa Smitková - třídní učitelka 4. třídy
Lukáš Brebera - asistent 4. třídy, učitel tělocviku, družina
Martina Dobešová - asistentka 1. třídy, družina
Irena Němcová - družina
Gabriela Wágnerová - družina
Petra Dachovská - učitelka anglického jazyka
Soňa Blue - učitelka biblické výchovy
Jan Skořepa - učitel počítačů a psaní všemi deseti
Žaneta Potměšilová - učitelka hudební výchovy

Budova Kleinerových (5.-9. třída)
Tomáš Zuščák - ředitel školy
Pavlína Bártová - zástupce ředitele pro budovu Kleinerových, výchovný poradce, třídní učitelka 9. třídy, učitelka českého jazyka
Petr Toman - třídní učitel 5. třídy, učitel českého a anglického jazyka a občanské výchovy
Irena Němcová - asistentka 5. třídy
Martina Sálová - týmová učitelka a asistentka 5. třídy, učitelka tělesné výchovy a matematiky, školní klub
Petra Dachovská - třídní učitelka 6. třídy, učitelka anglického jazyka
Ilona Bublová - týmová učitelka a asistentka 6. třídy, učitelka tělocviku a matematiky, školní klub
Alena Pinkasová - třídní učitelka 7. třídy, učitelka dějepisu, světa kolem nás, psaní všemi deseti a tělesné výchovy
Galina Tjuková - týmová učitelka 7. třídy, učitelka německého jazyka, přírodních věd a tělesné výchovy
Soňa Blue - třídní učitelka 8. třídy, učitelka anglického jazyka, hudební výchovy, biblické výchovy a tělesné výchovy
Kateřina Továrková - asistentka 8. třídy, školní klub
Andrea Chochrunová - týmová učitelka 9. třídy, učitelka šikovných rukou, pracovních činností a umění a kultury
Květa Zachařová - učitelka matematiky
Petra Polívková - učitelka přírodních věd
Helena Růžičková - učitelka přírodních věd
Jan Skořepa - učitel počítačů

Provoz
Václav Pelcl - vedoucí provozu a kuchyně
Jan Skořepa - technická podpora, kancelář školy
Lenka Bednářová - kancelář školy (budova Mandysova)
Alena Muzikantová - kancelář školy a DDM (budova Kleinerových)
Lenka Ulmanová - administrativa
Helena Tománková - úklid, výdej obědů (budova Mandysova)
Zdeňka Rybková - výdej obědů (budova Mandysova)
Simona Lálová - úklid, výdej obědů (budova Kleinerových)
Pavla Pivoňková - výdej obědů (budova Kleinerových)
Denisa Škrášková - vedoucí kuchařka
Danuše Tomášová - kuchařka
Karel Beran - školník

Ostatní
Eva Skalická - speciální pedagog, metodik prevence
Judita Kapicová - učitelka individuálního vzdělávání
Hana Tůmová - učitelka individuálního vzdělávání
Lada Fialová - administrativa individuálního vzdělávání
Irena Steinhauserová - koordinátorka individuálního vzdělávání