Škola jako komunita

Škola jako komunita

Důležitou součástí školy je spolupráce s rodiči, která je vyjádřena v mottu Škola a rodina – jeden tým. Zároveň chceme být školou s rodinnou atmosférou, a to se neobejde bez společně stráveného času a vzájemné pomoci, kde se atmosféra důvěry a spolupráce vytváří.

Škola jako komunita je speciálně vytvořený prostor ve škole, kde se reálně rodiče podílejí na konkrétních činnostech. Takto by měla každá rodina pomoci v rozsahu 5 hodin za rok (příp. mohou zvolit příspěvek 100,- Kč/h, který poputuje do Nadace ZŠ Sion na podporu školy; použití např.: sociálně znevýhodněné děti, knihovna, vybavení školy, asistent v hodině apod.).

Níže jsou vypsány aktuální činnosti, kde můžete pomoci. Po vybrání a zapsání se automaticky odešle e-mail na zodpovědného pracovníka školy, který vás bude kontaktovat, abyste se domluvili přesněji.

Děkujeme, že jste s námi.

Vážíme si toho.