Škola ušitá na míru    >

Škola ušitá na míru

 

uvodni foto3   uvodni nadpis3

škola pro 21. století
individualizovaný plán pro každého žáka
rozvoj nadaných dětí
péče o děti s výukovými problémy
vyvinuto na naší škole
sum logolink

V rámci 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globálního projektu Královéhradeckého kraje jsme uspěli s projektem "Škola ušitá na míru". Podařilo se nám tak z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu získat finanční prostředky v celkové výši téměř 1.200.000 Kč.
Hlavním cílem projektu je, jak ostatně napovídá jeho název, škola "ušitá" na míru. Představujeme si ji jako školu, která umožňuje individualizovanou výuku založenou na osnovách, které každé dítě připraví podle jeho schopností na praktický život. Pro tento cíl vytváříme i vhodné metody a formy práce ve škole.
Projekt je na naší škole realizován od 1. října 2010 do 31. března 2012, jeho výsledky však prolnou životem školy i v následujících letech.

znak esf