Kontext projektu

Kontext projektu

Tradiční škola

Školství založené na modelu tradiční školy převážně orientované na frontální výuku přináší výsledky především v oblasti znalostí. Bylo rozvíjeno a precizováno velmi dlouhou dobu přesahující horizont minulého století.

Úskalí tradiční školy

Zaměření tradiční školy na znalosti je nedostačující. Ukázaly to i mezinárodní srovnávací testy, v nichž znalosti českých žáků byly v jistých ohledech nadprůměrné, schopnost použít je byla naopak podprůměrná. Přitom školství musí vždy citlivě reagovat na potřeby doby a společnosti.

Škola ušitá na míru

Základní škola, tak jak ji chápeme, vybavuje základními znalostmi, schopnostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami jak budoucí pekaře, zedníky a prodavačky, tak budoucí profesory, lékaře a inženýry. Taková škola nutně vyžaduje individualizaci výuky založené na osnovách směřujících k praktickému životu a podpořené systémem moderních metod a forem práce.

 

 

uvod-hesla

Deváťáci přijati - gratulujeme!

Gratulujeme všem našim deváťákům k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a přijetí na vybraných školách.

více

Reklamní video Mirka Vaňury

 

více

Škola na horách 2018

Horské hřebeny a sjezdovky přivítaly naše školáky s otevřenou náručí a nabídly jim krásný týden plný lyžování, snowbordování, bobování, běžkování a zimních radovánek.

více

Šerpování deváťáků

V sobotu 3. února se uskutečnil Reprezentační ples hradeckého Centra Sion, jehož se každoročně účastní i žáci deváté třídy základní školy.

více

partneri
uvod-organizace1