Úspěchy naší školy 2007-2008

Úspěchy naší školy 2007-2008

Ocenění v inspekční zprávě České školní inspekcelogo csi

  1. závěru roku 2007 jsme byli hodnoceni Českou školní inspekcí v oblasti průběhu vzdělávání jako příklad dobré praxe, což je nejvyšší hodnocení, jež je možné získat. V rámci hodnotící stupnice jsme obdrželi nejlepší známku "nadprůměrná". Přičemž v závěru zprávy je shrnuto, že učitelé i všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet zdravé pracovní klima a budovat mezi žáky přirozeně přátelské vztahy. Vyučující využívají předností malé školy pro diferencovaný a individuální přístup k žákům a zavádějí nové organizační formy a metody výuky. Široká nabídka školní a mimoškolní činnosti umožňuje žákům rozvíjet své záliby a smysluplně trávit volný čas. Úroveň rozvoje čtenářské gramotnosti v základní škole je hodnocena jako nadprůměrná.
uvod-hesla

Deváťáci přijati - gratulujeme!

Gratulujeme všem našim deváťákům k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a přijetí na vybraných školách.

více

Reklamní video Mirka Vaňury

 

více

Škola na horách 2018

Horské hřebeny a sjezdovky přivítaly naše školáky s otevřenou náručí a nabídly jim krásný týden plný lyžování, snowbordování, bobování, běžkování a zimních radovánek.

více

Šerpování deváťáků

V sobotu 3. února se uskutečnil Reprezentační ples hradeckého Centra Sion, jehož se každoročně účastní i žáci deváté třídy základní školy.

více

partneri
uvod-organizace1