Výuková videa

Výuková videa

Přírodní vědy 

Pokus vejce v úzkých

 

Vyzkoušejte, jak funguje podtlak a přetlak v praxi.
Pomůcky: Potřebujete pouze láhev, uvařené vejce, zápalky a kousek papíru.
Návod:
Vhoďte zapálený kousek papíru do láhve, vejce poté dejte na ústí láhve a čekejte.
Vysvětlení: Hořící papírek spotřebuje kyslík v láhvi a vytvoří podtlak, proto vejce spadne do láhve.
Úkoly: Kde se setkáváme s podtlakem a přetlakem v běžném životě? Využívají tohoto fyzikálního jevu také zvířata?