Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Angličtina

http://www.eslgamesplus.com/ - Stránky, které dětem umožnují procvičit si slovní zásobu i gramatické jevy formou her, soutěží a kvízů.

http://www.helpforenglish.cz/ - Výborné stránky pro všechny, které zajímá angličtina. Najdete zde interaktivní cvičení, vysvětlení gramatiky, slovíčka i mnoho dalších zajímavých informací pro všechny úrovně.

http://www.jazyky-bez-barier.cz/ - Toto jsou stránky (nejen) pro děti s SPU a jejich rodiče. Tento program máme instalovaný na počítačích ve škole a chystáme se ho vyzkoušet v nejbližší době. Bezplatně stáhnout a využívat ho můžete i doma.

http://www.raz-kids.com/ - Báječná online knihovna, kde si děti vybírají z mnoha interaktivních knížek různých úrovní a témat. Žáci na 1. stupni již tuto licenci využívají - rozšiřují si tak slovní zásobu a zároveň mají radost, že zvládnou čtení knih v originále.

http://www.anglicka-slovicka.net - Stránky, které nabízejí trénink anglických slovíček

http://www.kaminet.cz/engl.php - Angličtina pro dyslektiky

 

Český jazyk

http://www.kaminet.cz/ces.php - Čeština pro dyslektiky

http://pravopisne.cz/ - Procvičení ČJ - autor stránek Tomáš Tuček

http://mojecestina.cz - Zajimavé články o českém jazyce

 

Český jazyk, matematika a prvouka

http://skolakov.webnode.cz/ - Český jazyk, matematika a prvouka pro 2., 3., 4. třídu - PROCVIČOVÁNÍ UČIVA I. STUPNĚ

 

Čtení

http://www.ctenipomaha.cz/

 

Dějepis

http://odkazy.rvp.cz/odkaz/z/4833/2-SVETOVA-VALKA.html - Multimediální expozice dokumentující události v období 1933-1945

http://www.pametnaroda.cz/ - Soubor vzpomínek pamětníků - zahrnuje období od 2. sv. v. až po 90. léta 20. století

http://www.moderni-dejiny.cz/ - Moderní dějiny pro učitele, studenty a žáky

http://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230022/ - Online díly populárního kresleného seriálu Dějiny udatného českého národa + křížovky a hry

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755 - Cyklus Dvaasedmdesát jmen české historie online

http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/greecepot.htm - Hra, ve které si můžeš vyzdobit řeckou nádobu

http://www.dejepis.com/ - Portál o českých a světových dějinách (učebnice, pojmy, časová přímka...)

http://www.archeologienadosah.cz/ - Vše o archeologii

http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/virtualni-prohlidka/ - Virtuální prohlídka Hradu

http://dejepisne.cz/ - Dějepisné testy a studijní materiály - autor stránek Tomáš Tuček

 

Fyzika a chemie

http://www.janskorepa.com/skolni-vyuka-menu/vyuka-fyziky-a-chemie/ - Prezentace učiva fyziky a chemie pro 6.-9. ročník - autor stránek Jan Skořepa

 

Matematika

http://matematika.hrou.cz/ - Matematické hry pro první i druhý stupeň, je tam procvičování po třídách i po celcích. Krátké testíky s rychlou kontrolou.

http://www.hackmath.net/cz - Databáze příkladů a slovních úloh pro 1. a 2. stupeň ZŠ

 

Specifické poruchy učení

http://www.kaminet.cz/napravy/napravy.php - Nápravná cvičení pro děti s SPU

http://www.dyspomoc.cz/ - Výukové hry pro děti s SPU

 

Školy

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.zkousky-nanecisto.cz/prijimacky/info.php

http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

http://www.gwo.cz/

 

Testy online

http://temperament.wladik.net/  - Eysenckův test temperamentu

http://www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu/wp-fvk/test-temperamentu/index.html - Test temperamentu

http://testyourvocab.com/ - Test slovní zásoby z angličtiny