Měsíční program

 

Pro děti je připraven na každý den pestrý program. Děti si vyzkoušejí aktivity v různých oblastech jako je cvičení, zpívání, kreslení a malování, poznávání přírody, jednotlivé činnosti jsou často vzájemně provázané. Činnosti jsou propojeny měsíčním tématem a jsou plánovány tak, aby se střídaly a pokrývaly různé oblasti. Měsíční plány vychází ze školního vzdělávacího programu, který před zahájením školního roku připravujeme na celý rok. Každá ze tříd si každý měsíc zvolí tzv. „Měsíční úkol“, který se snaží splnit během celého měsíce.

 V červnu si povídáme o cestování

V květnu si povídáme o světě kolem nás

V dubnu si povídáme o jaru

V březnu si povídáme o rodině

V únoru si povídáme o lidském těle

V lednu si povídáme o zimě

V prosinci si povídáme o vánocích

V listopadu si povídáme o Hradci Králové, historii

 

V říjnu si povídáme o podzimu

 

V září - Život ve školce

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU