Vaše pomoc

Jsou oblasti, kde uvítáme pomoc rodičů (babiček, dědečků). Jedná se zejména o jednorázové pomoci při některých akcích školky.

Pro tatínky (dědečky)

Pomoc při besídkách

- příprava a dovoz kulis a technických věcí dopoledne před besídkou

- úklid a odvoz těchto věcí po skončení akce

- jednoduché opravy hraček

Pro maminky (babičky)

Pomoc při besídkách

- pečení dobrot na besídku

- praní kostýmů po besídce

- šití kostýmů nebo jejich zašívání

Exkurze

- možnost domluvit návštěvu dětí ze školky na Vašem pracovišti (i zdánlivě nezajímavé povolání může být pro děti velmi podnětné)

- možnost přijít přímo do školky představit dětem svoji práci (hudebníci, umělci, policie, hasiči, záchranáři, kynologové, chemici, aj….)

Další možnosti

- materiální podpora v podobě např. vánočních dárků

- materiální podpora - papíry na kreslení, zbytky vlny, látek, knoflíků aj. pro výtvarnou práci

- případná pomoc při malování tříd školky, mytí oken aj.

Sponzoring

Jednou z forem, jak můžete podpořit naší školku, je sponzoring.

Jde např. o sponzorování akcí školky (besídky, výlety a další aktivity nad rámec běžného provozu).

Další možností může být poskytování darů např. na vybavení tříd, zahrádky, nákup didaktických a učebních pomůcek aj. (lze odečíst z daní)

Firemní sponzoring

Spousta firem, kde rodiče pracují, může sponzorovat či poskytovat dary.

Za případnou pomoc můžeme firmám či jednotlivcům po dohodě nabídnout:

- uveřejnění loga firmy na webových stránkách, facebooku nebo v prostorách školky

- uveřejnění loga firmy na akcích školky, příp. vyvěšení loga na hřišti či pozemku školky

 

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU