Čím jsme jiní

Práce s nadanými dětmi a maximální rozvoj IQ
Aktivity, které dětem nabízíme, jsou promyšlené a postavené tak, aby co nejvíce podporovaly rozvoj IQ (toto je poslední období, kdy ho ještě můžeme zásadněji rozvíjet). Tvoříme programy bohaté na různé podněty, aby v dětech vzbuzovaly chuť se zajímat a samy chtěly poznávat nové věci. Což je také podpořeno naší spoluprací s Mensou ČR

Podporování senzitivních období
Využíváme senzitivních období, snažíme se jim vytvářet podmínky pro to, co je zajímá a obohacovat jejich znalosti v dané oblasti. Pokud děti mají zájem o písmenka a čtení, tak je v tom také podpoříme.

Bezpečné prostředí – nebát se udělat něco špatně
Vytváříme bezpečné prostřední – naším hlavním cílem v této oblasti je, aby se děti nebály udělat něco špatně. Máme zkušenost, že když děti udělají něco jinak, většinou to neznamená špatně, ale když jim dáme prostor vysvětlit, jak došly k danému řešení, tak vidíme, že jejich řešení je často správné. K čemu je, když je dítě chytré a šikovné, když se to bojí projevit. Učíme děti diskutovat a obhájit si svůj názor.

Podrobná diagnostika
Vedeme u dětí podrobnou diagnostiku jejich rozvoje, tzn. že vidíme, jak se v jednotlivých oblastech rozvíjí a v případě potřeby s dětmi na daných oblastech pracujeme. Výsledkem je, že jsou děti kvalitně  připravené na vstup do školy. Poznáme jejich silné stránky a i případně stránky slabší, které jsou potřeba více rozvíjet.

Příprava na školu
V posledním roce „školkové“ docházky děláme s dětmi testy na školní zralost, ze kterých poznáme, zda je dítě již dostatečně zralé pro nástup do školy.

Rodinné prostředí
Všichni zaměstnanci naší „školky“ mají  děti rádi a práce s nimi je baví. Přejeme si, aby to děti i rodiče cítili a všem tu s námi bylo hezky.

Strava
K přípravě svačinek i obědů používáme pouze kvalitní suroviny

Spolupráce s rodiče
Zajímá nás, jak vnímáte Vaše dítě vy, jak mu můžeme usnadnit příp. těžké chvíle. Co prožívá a čím prochází. Chceme Vám předávat informace co se během dne Vašemu dítěti dařilo a někdy i nedařilo.

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU