Dopolední program

   Během dopoledních hodin je výuka rozplánována podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu, v rámci něhož se děti všeobecně rozvíjejí v různých oblastech. Součástí tohoto programu jsou různé hudební chvilky, ruční tvorba a výtvarné práce, seznamování s přírodou a světem kolem nás, cvičení, dramatické hry apod.

web s  web s1

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU