Předškolák

   Předškolák je určený všem dětem, které se v následujícím školním roce chystají do školy.

   Děti rozvíjíme v oblastech především grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní - důležité pro správné psaní písmen v budoucnu), matematických představ (umět pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat), zrakového i sluchového rozlišování, logického myšlení. Děti se učí správně rozpoznávat barvy, strany, orientovat se v obrázku, vyjadřovat se a mnoho dalších věcí.

   Výuka probíhá zábavnou formou (dítě zdobí vázu, doplňuje vlny na moři, vzorkuje prostírání, sestavuje z matematických tvarů různé objekty, vybarvuje, povídá si nad obrázkovou knihou, zpívá si s ukazováním apod.).

   Nově jsme začali u předškoláků používat metodu splívavého čtení Sfumato, která se používá jako způsob, jak učit děti, které jsou na to zralé a mají zájem, číst. Díky několikaleté zkušenosti a zejména díky zpětné vazbě od učitelek první třídy naší školy víme, že děti, které k nám na "předškoláka" chodily, se velmi snadno orientují v úkolech, v zadání práce a v probíraném učivu v první třídě.

      web př  webpř1

Fotky z uplynulého týdne
   GALERIE     BESÍDKY     ŠKOLKA NA HORÁCH   PŘEDŠKOLÁK    FACEBOOK    NOVINKY SIONU