Informace pro žáky 9. třídy

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji zveřejnily výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

  1. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!
  2. Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná, případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.