Olympiáda v anglickém jazyce

Ve školním kole anglické olympiády se mezi úspěšné řešitele zařadil Adam Selke ze 6. třídy a Michelle Vašíčková z 9. třídy. Školní kolo, které se konalo 14. 1., žáky prověřilo ve znalostech gramatiky, poslechu i konverzace. V tomto týdnu proběhlo v úterý 18. 2. na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu kolo okresní, ve kterém barvy Sionu hájil pro Michellino náhlé onemocnění jen Adam. Do krajského kola sice nepostoupil, i tak mu ovšem patří dík za úsilí, které věnoval přípravě na soutěž, a velká gratulace k čestnému 13. místu.