Pozvánka na kroužek Předškoláka

Všechny zájemce srdečně zveme na kroužek Předškoláka, který se koná každou středu od 15:00 h do 16:00 h v naší základní škole Sion J. A. Komenského na budově Mandysova.