Tým školy 2019-2020

Budova Mandysova (1.-4. třída)
Tomáš Zuščák – ředitel školy, učitel biblické výchovy
Daniela Truhlářová – zástupce ředitele pro budovu Mandysova, třídní učitelka 1. třídy, metodik prevence
Lukáš Brebera – učitel tělocviku, asistent 1. třídy, družina 1. třídy
Soňa Smitková – třídní učitelka 2. třídy
Kristýna Minarovičová – učitelka tělesné výchovy, družina 2. třídy
Kateřina Chocholáčová – třídní učitelka 3. třídy
Katarína Rollová – asistentka 3. třídy, družina 3. třídy
Jana Kyralová – třídní učitelka 4. třídy
Martina Dobešová – asistentka 4. třídy, vedoucí družiny, družina 4. třídy
Gabriela Wagnerová – vedoucí studentských praxí
Petra Dachovská – učitelka anglického jazyka
Jan Skořepa – učitel počítačů a psaní všemi deseti

Budova Kleinerových (5.-9. třída)
Tomáš Zuščák – ředitel školy
Pavlína Bártová – zástupce ředitele pro budovu Kleinerových, výchovný poradce, třídní učitelka 8. třídy, učitelka českého jazyka
Andrea Chochrunová – třídní učitelka 5. třídy, učitelka hudební výchovy, šikovných rukou, pracovních činností a umění a kultury
Eliška Cutychová – asistentka 5. třídy, učitelka tělesné výchovy, speciální pedagog
Petr Toman – třídní učitel 6. třídy, učitel českého a anglického jazyka, dějepisu a občanské výchovy
Martina Sálová – asistentka 6. třídy, učitelka tělesné výchovy, vedoucí školního klubu
Galina Tjuková – třídní učitelka 7. třídy, učitelka německého jazyka, světa kolem nás, přírodních věd a tělesné výchovy
Petra Polívková – týmová učitelka 7. třídy, učitelka přírodních věd
Květa Zachařová – třídní učitelka 9. třídy, učitelka matematiky a tělesné výchovy
Kateřina Továrková – asistentka 9. třídy, školní klub
Václav Kohout – učitel dějepisu, počítačů, psaní všemi deseti a tělesné výchovy
Nikola Smutná – učitelka přírodních věd
Jan Skořepa – učitel počítačů a psaní všemi deseti

Provoz
Jan Skořepa – technická podpora, kancelář školy
Lenka Bednářová – kancelář školy (budova Mandysova)
Alena Muzikantová – kancelář školy a DDM (budova Kleinerových)
Lenka Ulmanová – administrativa
Denisa Škrášková – vedoucí kuchyně, vedoucí kuchařka
Danuše Tomášová – kuchařka, výdej obědů (budova Mandysova)
Pavla Pivoňková – kuchařka, výdej obědů (budova Kleinerových)
Lenka Zavoralová – úklid
Karel Beran – školník

Ostatní
Irena Steinhauserová – administrativa a koordinátorka individuálního vzdělávání
Judita Kapicová – učitelka individuálního vzdělávání
Hana Tůmová – učitelka individuálního vzdělávání