Tým školy

Budova Mandysova (1.-4. třída)
Tomáš Zuščák – ředitel školy
Daniela Truhlářová – zástupce ředitele pro budovu Mandysova, třídní učitelka 1. třídy
Martina Dobešová – asistentka 1. třídy, družina 1. třídy
Pavlína Švehlová – třídní učitelka 2. třídy
Katarína Rollová – asistentka 2. třídy, družina 2. třídy
Jan Klimoš – třídní učitel 3. třídy
Jana Kyralová – týmová učitelka a asistentka 3. třídy
Kateřina Chocholáčová – družina 3. třídy
Soňa Smitková – třídní učitelka 4. třídy
Lukáš Brebera – asistent 4. třídy, učitel tělocviku, družina 4. třídy
Gabriela Wagnerová – družina
Petra Dachovská – učitelka anglického jazyka
Soňa Blue – učitelka biblické výchovy
Jan Skořepa – učitel počítačů a psaní všemi deseti
Žaneta Potměšilová – učitelka hudební výchovy
Eva Skalická – speciální pedagog, metodik prevence

Budova Kleinerových (5.-9. třída)
Tomáš Zuščák – ředitel školy
Pavlína Bártová – zástupce ředitele pro budovu Kleinerových, výchovný poradce, třídní učitelka 9. třídy, učitelka českého jazyka
Petr Toman – třídní učitel 5. třídy, učitel českého a anglického jazyka a občanské výchovy
Martina Sálová – týmová učitelka a asistentka 5. třídy, učitelka tělesné výchovy a matematiky, školní klub
Kateřina Chocholáčová – asistentka 5. třídy
Petra Dachovská – třídní učitelka 6. třídy, učitelka anglického jazyka
Ilona Bublová – týmová učitelka a asistentka 6. třídy, učitelka tělocviku a matematiky, školní klub
Alena Pinkasová – třídní učitelka 7. třídy, učitelka dějepisu, světa kolem nás, psaní všemi deseti a tělesné výchovy
Galina Tjuková – týmová učitelka 7. třídy, učitelka německého jazyka, přírodních věd a tělesné výchovy
Soňa Blue – třídní učitelka 8. třídy, učitelka anglického jazyka, hudební výchovy, biblické výchovy a tělesné výchovy
Kateřina Továrková – asistentka 8. třídy, školní klub
Andrea Chochrunová – týmová učitelka 9. třídy, učitelka šikovných rukou, pracovních činností a umění a kultury
Květa Zachařová – učitelka matematiky
Petra Polívková – učitelka přírodních věd
Helena Růžičková – učitelka přírodních věd
Jan Skořepa – učitel počítačů
Eva Skalická – speciální pedagog, metodik prevence

Provoz
Václav Pelcl – vedoucí provozu a kuchyně
Jan Skořepa – technická podpora, kancelář školy
Lenka Bednářová – kancelář školy (budova Mandysova)
Alena Muzikantová – kancelář školy a DDM (budova Kleinerových)
Lenka Ulmanová – administrativa
Kristýna Sirná – úklid, výdej obědů (budova Mandysova)
Zdeňka Rybková – výdej obědů (budova Mandysova)
Simona Lálová – úklid, výdej obědů (budova Kleinerových)
Pavla Pivoňková – výdej obědů (budova Kleinerových)
Denisa Škrášková – vedoucí kuchařka
Danuše Tomášová – kuchařka
Martina Kazdová – kuchařka
Karel Beran – školník

Ostatní
Lada Fialová – administrativa individuálního vzdělávání
Irena Steinhauserová – koordinátorka individuálního vzdělávání
Judita Kapicová – učitelka individuálního vzdělávání
Hana Tůmová – učitelka individuálního vzdělávání