Učitelé online

Milí rodiče, milí školáci,

po zdařilém rozjezdu naší domácí výuky vás znovu srdečně zdravíme. Rádi bychom vás povzbudili v plnění zadané práce i doporučených úkolů. Stejně tak, jako vy se doma snažíte úkoly splnit, my se vám je snažíme zodpovědně připravit, předat a opravit. Vytváříme v EduPage online testy a pracovní listy, domácí úkoly, nahráváme audiozáznamy ap. Pokud byste měli pocit, že je něco nezvládnutelné, nebo nesrozumitelné, určitě se nám ozvěte. S mnohými z vás jsme v užším kontaktu, mnohé kontaktujeme sami a hledáme cesty a řešení. Velmi si vážíme vaší spolupráce při plnění týdenních prací a v hodnocení předmětu na konci školního roku se zcela jistě zohlední vedle kreditového hodnocení snaha dětí o vypracování a odevzdání, jejich spolupráce a nasazení.

Po testování mnoha platforem bychom se vám od pondělí chtěli přiblížit ještě více. A tady připomínám nabídku zapůjčení notebooků, protože čas domácí výuky bude delší, než jsme mysleli. S případnou prosbou se prosím obracejte na pana učitele Jana Skořepu (jan.skorepa@sion.cz).

V pondělí v 9:00 hodin startujeme setkávání s učiteli aneb Učitelé online. Pro vás to znamená řídit se níže popsaným postupem. Přihlašovací údaje k vám dorazily e-mailem a zprávou přes EduPage.

Budeme využívat aplikaci Zoom, která je k dispozici pro počítače s Windows, Linuxem nebo MacOS. Také je dostupná pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS. Můžete tedy používat počítače, notebooky, tablety či chytré mobilní telefony. Na zařízení je třeba povolit použití kamery a mikrofonu. Podrobné instrukce na přihlášení jsme vám již poslali přes e-mail a EduPage.

Setkávání je pro školáky dobrovolné, námi doporučované – budou se setkávat po třídách se svými vyučujícími i třídními a asistenty. Očekáváme, že děti přistoupí na pravidla stanovená učitelem při komunikaci, pokud tomu tak nebude, požádáme ho, aby výukovou lekci opustil, a samozřejmě se s vámi spojíme.

Každý den od pondělí do pátku od 9:00 hodin proběhne v každé třídě online výuka s povídáním podle níže uvedeného rozpisu. Zkratky předmětů a učitelů jsou vám známé, TH jsou třídnické hodiny (povídání a aktivity s třídními učiteli a asistenty). Pokud je hodina půlená, první část začne v 9:00 a druhá část začne v 9:30 h.

Prosím, buďte trpěliví a shovívaví, pokud by se zpočátku nedařilo vám i nám, jsme připraveni chyby odstraňovat a v postupech se zlepšovat.

Držím nám všem pěsti a přeji všechno dobré.

Za tým školy

Pavlína Bártová