Vánoční projekty

Tak jako každým rokem, tak i v tom letošním připravili učitelé pro školáky na obou budovách tradiční vánoční projekty. Na Mandysce se děti zapojily do projektů se vší energií. Někteří si vyzkoušeli cibulovou předpověď počasí a další den si vyzkoušeli, jaké budou příští rok dešťové srážky v různých měsících. Jiná skupinka v projektu „Ptáci na krmítku“ zjišťovala potřebné informace, tvořila plakáty a připravovala krmení, které pak roznesla do přírody!

I školáci na budově Kleinerových se do projektů vrhli naplno. Na budově probíhala výtvarná a modelářská dílna, kde se vyráběly dárečky pro rodiče. V dalším projektu se tvořily ozdoby pro zvířátka, v jiném se psaly vlastní texty ve spisovatelské dílně. Sportovci se utkali v tělocvičně na Mandysce v míčových hrách a zašli také na bowling. Projekty probíhaly i mimo školu, např. v Liberci si děti užily vědu hrou v IQ Landii, jiná skupinka prožila předvánoční čas v muzeu a na zámku v Pardubicích. Skupinka, která vyráběla ozdoby, se vydala do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, aby ji ozdobili a navštívili několik pavilónů. Páteční dopoledne pak proběhlo ve znamení prezentací jednotlivých projektů. Bylo znát, že si při přípravě všichni dali záležet, neboť výsledky jejich prací byly moc zajímavé a zdařilé a nové zážitky a předané vědomosti naprosto uchvacující.