Koronavirus – mimořádné opatření

Od 11. března 2020 je nařízením Ministerstva zdravotnictví pro žáky našeho DDM zrušena výuka.

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádné opatření, viz příloha.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.

Na základě tohoto rozhodnutí žádáme ty, kteří se v daném období vrátili z této rizikové oblasti, aby se řídili těmito pokyny a aby nám neprodleně tuto skutečnost ohlásili kanceláře DDM (telefonicky, e-mailem) a aby do vyřešení situace jejich děti nenavštěvovaly kroužky DDM Nová generace.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.

Podělte se s přáteli

Mohlo by se vám líbit

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.