Moderní tanec (streetdance) a gymnastika pro nejmenší

Komu je určen: předškoláci až 3. třída

Kdy se koná: pondělí 15:30 – 16:30

Kde se koná: tělocvična ZŠ Mandysova

Vedoucí kroužku: Patricie Vítová

Cena kroužku (za pololetí): 1100 Kč

Popis kroužku: Kroužek je určen pro nejmenší tanečníky. Výuka rytmiky, vnímání hudby a základních tanečních prvků moderních tanců.