Placení kroužků

Termín placení kroužků je stanoven za 1. pololetí do 20. 10. 2020 a za 2. pololetí do 20. 1. 2021.

Platbu posílejte na bankovní účet č. 2300460315/2010 (DDM Nová generace), jako variabilní symbol uvádějte přidělené číslo, které naleznete po přihlášení do EduPage v sekci plateb v pravé horní části, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte. V případě pozdní platby (po upomenutí) jsme nuceni účtovat penále 50 Kč (za každý další započatý týden).

Pokud je pro vás placení kroužků problematické, napište nám na ddm@sion.cz a domluvíme se, jak situaci vyřešit.