Hradec Králové uctil oběti holocaustu

V předvečer Mezinárodního dne památky obětí holocaustu ve čtvrtek 26. ledna uspořádalo Centrum Sion tradiční pietní akt k uctění památky jeho židovských obětí z Královéhradecka i obětí holocaustu a genocidy obecně. Pietní akt se uskutečnil na Židovském hřbitově v Hradci Králové, který se tak zcela výjimečně při této příležitosti otevírá veřejnosti. Vedle několika desítek účastníků, kteří dorazili i přes mrazivé počasí, se pietního aktu zúčastnili také poslanec PČR a předseda jeho výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch a náměstek primátora města Hradec Králové Milan Jaroš.

Programem provázel ředitel Centra Sion Denis Doksanský, který mj. zmínil skutečnost, že holocaust týkající se 6 milionů Židů měl svůj předobraz v genocidě 1,5 milionu Arménů ze strany Turků, která v mnohém vůdce nacistického Německa inspirovala. Dále připomněl, že zatímco 27. ledna si připomínáme osvobození nejstrašnějšího symbolu holocaustu koncentračního tábora Osvětim, kde zemřelo mezi 1,1 – 3 miliony lidí, z nichž 90% bylo židovského původu, jeho hrůzy byly ve skutečnosti zahájeny velmi nenápadně na zcela úřednickém setkání 20. ledna 1942, kde bylo konečné řešení židovské otázky odsouhlaseno a naplánováno. Ředitel Doksanský tak vyjádřil myšlenku, že zlo mnohdy nastupuje velmi nenápadně a svědčí mu prostředí lhostejnosti těch, kteří by ho mohli zadržet. Podobně jako světové společenství odmítalo otevřít dveře stále více pronásledovaným Židům a následně jakoby nevnímalo jejich systematické vyvražďování. Připomínání si hrůz holocaustu je tak zároveň i připomínkou faktu, že zlu je třeba se stavět, dokud je to ještě možné.

Přítomné pozdravil také poslanec a zároveň předseda skupiny ČR – Izrael v Poslanecké sněmovně Dr. Robin Böhnisch, který připomněl největší masovou vraždu československých občanů, která se uskutečnila v Osvětimi 9. března 1944, kdy bylo usmrceno 3.972 našich spoluobčanů židovského původu a zároveň představil čerstvou poslaneckou iniciativu, na jejímž základě by měl být tento den vyhlášen významným dnem, což přítomní vřele přivítali.

Pietní akt byl obohacen hudebními vystoupeními studentů SŠ Sion High School Dominiky Vrablicové a Martiny Vejvarové a žákyně ZŠ Sion J. A. Komenského Elišky Kočnarové. Vedle vzdání úcty všem obětem holocaustu minutou ticha, byla v zastoupení všech přítomných položena ředitelem Denisem Doksanským kytice k památníku hradeckých obětí a následně všichni přítomní na jejich památku položili k památníku zapálené svíčky.

Napsat komentář