Vyjádření KHS KHK ohledně testování

Vyjádření KHS KHK ohledně testování je následující: pro potřeby neměnné (homogenní) skupiny (tzn. tréninku) je platnost testu 7 dní, ale pro zápasy a turnaje je platný pouze 72 hodin. Z toho vyplývá, že pokud půjde hráč v týdnu jen na trénink, stačí doložit čestné prohlášení, že byl testován antigenním testem. Pokud bude turnaj, je potřeba PCR nebo antigenní test provedený ve čtvrtek v případě sobotního, resp. v pátek v případě nedělního zápasu nebo turnaje.

Posted in Aktuality.