Kategorie

přípravka

PŘÍPRAVKA

Přípravka je nejnižší věkovou kategorií ve florbale. V této věkové kategorii se děti učí pohybovat, získávají nejelementárnější florbalové dovednosti a zvykají si na jemnou motoriku s holí, míčkem a bez nich.


starší žáci

STARŠÍ ŽÁCI

Starší žáci navazují na kategorii mladších žáků. Hráči patří mezi zkušenější. Ovládají hůl, míček a základní taktiky. Nadále si zvyšují fyzickou kondici, zlepšují svoje koordinační dovednosti a spolupráci v týmu. 

elévové

ELÉVOVÉ

Elévové jsou druhou nejnižší věkovou kategorií ve florbale. Jedná se o jednu z nejstěžejnějších kategorií, kde se děti učí koordinovat pohyby, individuální techniku a začínají vnímat hru jako celek.


dorost

DOROST

Dorost navazuje na starší žáky a je určen pro vyšší věkovou kategorie. Při hodinách se vylepšuje správná technika, střelba, postřeh a herní situace. Hraním se zvyšuje celková fyzická kondice hráčů.

mladší žáci

MLADŠÍ ŽÁCI

Mladší žáci jsou věkovou kategorií pro zkušenější hráče. Žáci se začínají učit týmové dovednosti a nejzákladnější typy taktik. Hráči by měli ovládat hůl, míček, zvládat pohyb na hřišti s míčkem i bez něj.


junioři

JUNIOŘI

Junioři navazuje na kategorii dorostu. Jsou to ostřílení florbalisté, kteří ovládají pokročilejší techniky a taktiky. V této kategorii hráči dostávají prostor jak pro vypilování individuálních dovedností, tak i těch týmových.