Mensa ČR

Snažíme se pravidelně zařazovat do programu aktivity, které maximálně rozvíjí potenciál každého dítěte, podle individuálních potřeb u dětí s ohledem na jejich věk:
– chůze naboso (běh naboso, hmatový chodník)
– pohybová cvičení (motorická cvičení, míčové aktivity, rovnovážné cvičení, rotační cvičení, posilovací cvičení, pohyb se stuhou, šátky, švihadly)
– rozvoj paměti a pozornosti (pexeso, puzzle, řazení, třídění, porovnávání, prostorová orientace, četba a práce s knihou, Kimovy hry)
– práce s abstraktními symboly (vlajky, značky aut, piktogramy, dopravní značky, turistické značky, písmena, čísla)
– rozvoj sluchového vnímání (rytmizace, rýmování, práce s hlasem)
– řešení situací
Pravidelným zařazováním těchto aktivit se zlepšuje u dětí rovnováha, hrubá a jemná motorika, paměť, pozornost, zrakové a sluchové vnímání.

I nadále v odpoledním bloku jednou za týden probíhají kroužky: Angličtina, Hudební hrátky, Chytré hlavičky, Sportovky, Zahradník, Táborník, Dramaťáček, Kuchtíci, Šikovné ručičky, Cestovatel, Tanečky a Digiťáček.

V loňském školním roce jsme nabídku kroužků ve školce obohatili o kroužek „Digiťáček“. Cílem tohoto kroužku je rozvoj logického myšlení dětí, rozvoj představivosti, rozvoj jemné motoriky a spolupráce. Pomocí řešení kreativních a logických úkolů pracujeme u dětí s předmatematickými představami a čtenářskou gramotností. Dalším naším cílem je seznamovat děti s používáním digitálních technologií tak, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, a orientovaly se v něm. Uvědomujeme si, že děti v předškolním období ještě nemají plně rozvinuté abstraktní myšlení, proto pracujeme i s učení prožitkem (na koberci, pomocí názorných pomůcek, předmětů denní potřeby – lego, kostky, dřívka, autíčka, puzzle, stavebnice, sestavování cest, práce s mapou, manipulativní činnosti). Chceme se vyvarovat toho, aby šlo pouze o „hraní si na tabletu“, uvědomujeme si negativní rizika a pracujeme na tom, aby práce byla bezpečná.
Používáme:
– tablet
– interaktivní tabuli
– elektronickou včelku
– mluvící skřipce
– elektronický mikroskop
– zvukové bzučáky
– hudební přehrávač
– digitální fotoaparát
Spolupráci dětí a moderní techniky vnímáme v této době jako důležitý krok v tom, abychom „šli s dobou“ a přizpůsobovali se současné moderní době a společnosti, která je součástí našich životů. Digitalizace je všude kolem nás a velmi rychlým tempem se vyvíjí dopředu. S touto změnou se mění i systém vzdělávání a postoje k informacím (jak informace vyhledávat a umět je kriticky analyzovat). Podporujeme v dětech touhu po poznání, samostatnost a zdravé sebevědomí.

Naše stránky na webu Mensa ČR s dalšími informacemi

Mohlo by se vám líbit

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.