Čím jsme jiní

Práce s nadanými dětmi a maximální rozvoj IQ

Aktivity, které dětem nabízíme, jsou promyšlené a postavené tak, aby co nejvíce podporovaly rozvoj IQ (toto je poslední období, kdy ho ještě můžeme zásadněji rozvíjet). Tvoříme programy bohaté na různé podněty, aby v dětech vzbuzovaly chuť se zajímat a samy chtěly poznávat nové věci. Což je také podpořeno naší spoluprací s Mensou ČR.

Podporování senzitivních období

Využíváme senzitivních období, snažíme se dětem vytvářet podmínky pro to, co je zajímá a obohacovat jejich znalosti v dané oblasti. Pokud děti mají zájem o písmenka a čtení, tak je v tom také podpoříme. Někdy mají děti v nějaké oblasti tak hluboké znalosti, že si informace, které děti zajímají, musíme dohledat.

Bezpečné prostředí – nebát se udělat něco špatně

Vytváříme bezpečné prostřední – naším hlavním cílem v této oblasti je, aby se děti nebály udělat něco špatně. Máme zkušenost, že když děti udělají něco jinak, většinou to neznamená špatně, ale když jim dáme prostor vysvětlit, jak došly k danému řešení, tak vidíme, že jejich řešení je často správné. K čemu je, když je dítě chytré a šikovné, když se to bojí projevit. Učíme děti diskutovat a obhájit si svůj názor.

Podrobná diagnostika

Vedeme u dětí podrobnou diagnostiku jejich rozvoje, tzn. že vidíme, jak se v jednotlivých oblastech rozvíjí a v případě potřeby s dětmi na daných oblastech pracujeme. Výsledkem je, že jsou děti kvalitně připravené na vstup do školy. Poznáme jejich silné stránky a i případně stránky slabší, které jsou potřeba více rozvíjet.

Metody, které používáme

  • Metoda prof. Hejného – jednotlivé prvky této metody se snažíme zařazovat do programu nejen předškolákům, ale i dětem mladším
  • Spolupráce s Mensou – jsme rádi, že můžeme díky společnosti Mensa získávat informace o nových výzkumech a tyto poznatky používat při vzdělávání dětí
  • Angličtina metodou Wattsenglish – britská společnost, která vytvořila unikátní metodiku výuky angličtiny pro děti a vzdělávací materiály oblíbené po celém světě – děti si při učení užijí spousty legrace a možná proto si z toho tolik pamatují
  • Čtení metodou Sfumato – při přípravě předškoláků na školu používáme tuto metodu při výuce čtení – výhodou této metody je mj. to, že i když děti znají jen pár písmenek, tak se mohou naučit je spojovat a číst

Příprava na školu

V posledním roce „školkové“ docházky děláme s dětmi testy na školní zralost, ze kterých poznáme, zda je dítě již dostatečně zralé pro nástup do školy. Jednou z nejdůležitější věcí pro přípravu na školu nejsou jen znalosti a dovednosti, ale chuť poznávat nové a chtít se učit. Proto se toto snažíme v dětech podporovat. Děti se nesmí bát zeptat nebo si věci vyzkoušet. Je moc dobře, když se děti ptají a zajímají se, a my je v tom podporujeme. Vzdělávání po celou dobu „školkové“ docházky připravujeme tak, aby, až přijde čas na vstup do základní školy, byly připravené a těšily se na ni.

Rodinné prostředí

Všichni zaměstnanci naší „školky“ mají děti rádi a práce s nimi je baví. Přejeme si, aby to děti i rodiče cítili a všem tu s námi bylo hezky. Uvědomujeme si, že během týdne s námi děti stráví víc času než s rodiči, a tak je pro nás moc důležité, aby se cítily dobře a nebály se říct, že je jim smutno nebo se jim stýská.

Strava

K přípravě svačinek i obědů používáme pouze kvalitní suroviny.

Spolupráce s rodiči

Zajímá nás, jak vnímáte Vaše dítě Vy, jak mu můžeme usnadnit případné těžké chvíle. Co prožívá a čím prochází. Chceme Vám předávat informace, co se během dne Vašemu dítěti dařilo a někdy i nedařilo.

Reference

Pokud Vás zajímají názory našich rodičů, tak klikněte zde.

Adaptace

Každé ráno je připraven ve třídě úkol, který mohou rodiče společně s dětmi plnit, nebo si mohou ve třídě s dětmi pohrát. Věříme, že to pomáhá dětem zpříjemnit ráno.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.