Čím jsme jiní

Kvíz – zajímavosti v přírodě

S dětmi jsme připravili kvíz z oblasti přírodních věd.

Pokud máte chuť, tak nejdříve odpovězte na 25 otázek (v PDF souboru) a potom si pusťte video, kde se dozvíte správné odpovědi.

Jen pro zajímavost – maminka, která v této soutěži zvítězila, tak měla 16 správných odpovědí. Budete úspěšnější?

Práce s nadanými dětmi a maximální rozvoj IQ

Aktivity, které dětem nabízíme, jsou promyšlené a postavené tak, aby co nejvíce podporovaly rozvoj IQ (toto je poslední období, kdy ho ještě můžeme zásadněji rozvíjet). Tvoříme programy bohaté na různé podněty, aby v dětech vzbuzovaly chuť se zajímat a samy chtěly poznávat nové věci. Což je také podpořeno naší spoluprací s Mensou ČR.

Podporování senzitivních období

Využíváme senzitivních období, snažíme se dětem vytvářet podmínky pro to, co je zajímá a obohacovat jejich znalosti v dané oblasti. Pokud děti mají zájem o písmenka a čtení, tak je v tom také podpoříme. Někdy mají děti v nějaké oblasti tak hluboké znalosti, že si informace, které děti zajímají, musíme dohledat.

Bezpečné prostředí – nebát se udělat něco špatně

Vytváříme bezpečné prostřední – naším hlavním cílem v této oblasti je, aby se děti nebály udělat něco špatně. Máme zkušenost, že když děti udělají něco jinak, většinou to neznamená špatně, ale když jim dáme prostor vysvětlit, jak došly k danému řešení, tak vidíme, že jejich řešení je často správné. K čemu je, když je dítě chytré a šikovné, když se to bojí projevit. Učíme děti diskutovat a obhájit si svůj názor.

Podrobná diagnostika

Vedeme u dětí podrobnou diagnostiku jejich rozvoje, tzn. že vidíme, jak se v jednotlivých oblastech rozvíjí a v případě potřeby s dětmi na daných oblastech pracujeme. Výsledkem je, že jsou děti kvalitně připravené na vstup do školy. Poznáme jejich silné stránky a i případně stránky slabší, které jsou potřeba více rozvíjet.

Metody, které používáme

  • Metoda prof. Hejného – jednotlivé prvky této metody se snažíme zařazovat do programu nejen předškolákům, ale i dětem mladším
  • Spolupráce s Mensou – jsme rádi, že můžeme díky společnosti Mensa získávat informace o nových výzkumech a tyto poznatky používat při vzdělávání dětí
  • Angličtina metodou Wattsenglish – britská společnost, která vytvořila unikátní metodiku výuky angličtiny pro děti a vzdělávací materiály oblíbené po celém světě – děti si při učení užijí spousty legrace a možná proto si z toho tolik pamatují
  • Čtení metodou Sfumato – při přípravě předškoláků na školu používáme tuto metodu při výuce čtení – výhodou této metody je mj. to, že i když děti znají jen pár písmenek, tak se mohou naučit je spojovat a číst

Příprava na školu

V posledním roce „školkové“ docházky děláme s dětmi testy na školní zralost, ze kterých poznáme, zda je dítě již dostatečně zralé pro nástup do školy. Jednou z nejdůležitější věcí pro přípravu na školu nejsou jen znalosti a dovednosti, ale chuť poznávat nové a chtít se učit. Proto se toto snažíme v dětech podporovat. Děti se nesmí bát zeptat nebo si věci vyzkoušet. Je moc dobře, když se děti ptají a zajímají se, a my je v tom podporujeme. Vzdělávání po celou dobu „školkové“ docházky připravujeme tak, aby, až přijde čas na vstup do základní školy, byly připravené a těšily se na ni.

Rodinné prostředí

Všichni zaměstnanci naší „školky“ mají děti rádi a práce s nimi je baví. Přejeme si, aby to děti i rodiče cítili a všem tu s námi bylo hezky. Uvědomujeme si, že během týdne s námi děti stráví víc času než s rodiči, a tak je pro nás moc důležité, aby se cítily dobře a nebály se říct, že je jim smutno nebo se jim stýská.

Strava

K přípravě svačinek i obědů používáme pouze kvalitní suroviny.

Spolupráce s rodiči

Zajímá nás, jak vnímáte Vaše dítě Vy, jak mu můžeme usnadnit případné těžké chvíle. Co prožívá a čím prochází. Chceme Vám předávat informace, co se během dne Vašemu dítěti dařilo a někdy i nedařilo.

Reference

Pokud Vás zajímají názory našich rodičů, tak klikněte zde.

Adaptace

Každé ráno je připraven ve třídě úkol, který mohou rodiče společně s dětmi plnit, nebo si mohou ve třídě s dětmi pohrát. Věříme, že to pomáhá dětem zpříjemnit ráno.