Naši podporovatelé

Projekt „Podpora MŠ Sion III“

Ve školce od 1. června 2021 do 31. května 2023 probíhá projekt „Podpora MŠ Sion III“, na který je poskytována finanční podpora od EU. Školka získala prostředky na začlenění dětí mladších tří let, které můžeme podpořit díky zapojení chůvy do práce s dětmi.

 

Projekt „Chvilka spolu“

Mateřská škola Sion v Hradci Králové od ledna do června 2021 uskutečnila tři „Chvilky spolu“. Nabídla tak společný čas pro rodiče – děti – pedagogické pracovníky ve známém bezpečném prostředí. Cílem projektu mateřské školy bylo prohloubení vztahu a spolupodílení rodičů na dění v mateřské škole. Konkrétně se jednalo o termíny 11.4.2021 – Ekologické hrátky (den zaměřený na vztah s přírodou, zvířátka, stromy-listy-plody, přírodniny), 26.5.2021 – Logické odpoledne (den zaměřený na hlavolamy, šifry a logické hádanky), 1.6.2021 – Mezinárodní den dětí (den zaměřený na kreativitu a tvořivost). Aktivity byli připraveny formou stanovišť v areálu školky i blízkém okolí. Hlavním partnerem projektu bylo Statutární město Hradec Králové – Dotační program na podporu Školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže magistrátu města Hradce Králové.

 

Projekt „Malý zahradník“

Mateřská škola Sion spolupracuje na projektu Malý zahradník. Každý rok děti pracují na zahrádce ve vybraném tématu – bylinková zahrádka, květiny pro maminku, pokojové rostliny, a další.

Projekt „Podpora MŠ Sion II“

Ve školce od 1. června 2019 do 31. května 2021 probíhá projekt „Podpora MŠ Sion II“, na který je poskytována finanční podpora od EU. Školka získala prostředky na začlenění dětí mladších tří let, které můžeme podpořit díky zapojení chůvy do práce s dětmi.

 

Lesy ČR

Děkujeme Lesům ČR za finanční podporu při budování nové zahrady u budovy Kleinerových (dříve Kyjovská).

Za finanční podporu děkujeme těmto rodičům:

  • Beránkovi
  • Pourovi
  • Ondřej Flégr

Projekt „Podpora MŠ Sion“

V mateřské škole od 1. října 2016 probíhá projekt „Podpora MŠ Sion“, který je spolufinancován EU. Školka získala prostředky na podporu práce s dětmi mladšími než 3 roky. Díky projektu můžeme podpořit práci ve třídách díky chůvě. Část prostředků využíváme také na další vzdělávání pracovníků školky v oblastech matematické a čtenářské pregramotnosti (plakát).

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.