O naší školce

Milé maminky, milí tatínkové,
vítejte na stránkách Mateřské školy Sion

Jsme prima školka, která má ráda děti. Poprvé jsme přivítali děti již v roce 2000, původně jako Dětské centrum, od září 2006 jako Mateřská škola zapsaná v rejstříku MŠMT.

Protože každé dítě baví něco jiného, tak jsme se rozhodli každou naši třídu na něco zaměřit a do našeho běžného programu ještě vložit zajímavé prvky z této oblasti. Rodiče si vybírají, co vidí pro své dítě jako nejvhodnější alternativu.

Třída Lízátek (Na Kotli) se zabývá výtvarnými projekty. Na starosti je má teta Kája.

Třída Lentilek (Na Kotli) je s prvky angličtiny. Pracujeme s metodou Wattsenglish, která je vtipná a hravá, proto si z ní děti hodně pamatují. Na starosti je mají tety Zdenička a Monča.

Třída Bonbónků (Kleinerových) je zaměřena ekologicky a děti se starají o přírodu a zahrádku. Na starosti je mají tety Týnka a Lucka.

Chceme, aby se u nás děti cítily co nejlépe v době, kdy s nimi rodiče nemohou být – prostě skoro „jako doma“. Rádi si s nimi povídáme a chceme jim být kamarády. Proto na ně ve školce nečekají paní učitelky, ale tety.

Celým programem a celkovým přístupem chceme děti rozvíjet v pozitivním prostředí k důležitým životním hodnotám jako je fér jednání, kamarádství, zájem o druhé apod.

Víme, že je pro všechny důležité prostředí, jakým jsme obklopeni. Proto se snažíme, aby i interiér školky byl zařízen tak, jak to děti mají rády. Často obměňujeme výzdobu školky podle naplánovaného tématu. Vyzkoušeli jsme např. Hradec Králové, ptáčky, dopravní prostředky, letní a zimní sporty, roční období, ovoce a zeleninu, rodinu a další.

Po celý čas pobytu dětí ve školce se dětem snažíme dávat dostatek různorodých podnětů  k maximálnímu rozvoji dítěte. Děti mohou navštěvovat školku jak na celodenní program, tak pouze na dopoledne či pouze odpoledne. Také je možné, aby děti přicházely pouze na vybrané dny. Pro děti pořádáme spoustu akcí nad rámec MŠ. Někdy jezdíme také na školu na horách, kde se děti mimo spousty zábavy také učí i lyžovat. Dvakrát za rok připravujeme besídku pro rodiče. Během roku připravujeme různé akce s rodiči a samozřejmostí je také výlet na konci školního roku. Společně s dalšími organizacemi se podílíme na pořádání větších akcí jako je Velká vánoční slavnost, Drakiáda, Dětský karneval a Lampiónový průvod.