ŠUM Cíle projektu

Cílem projektu je škola “ušitá” na míru, která představuje umožnění individualizace výuky založené na osnovách směřujících k praktickému životu a podepřené systémem moderních metod a forem práce. Celkovým výstupem bude ucelený modul vzdělávání umožňující výuku diferencovat. Toho chceme dosáhnout naplněním následujících dílčích cílů.

Inovace ŠVP

Ta spočívá ve zpracování učiva do 3 úrovní, které budou důležité pro tvorbu i-plánů:
a) kmenové učivo
b) rozšířené učivo
c) přizpůsobené učivo

Evaluace učení a podpůrný systém moderních metod a forem práce

Zaměřujeme se na tyto oblasti:
a) výukové metody a formy vhodné pro samostatnou práci žáků
b) organizace výuky s důrazem na samostatnou a skupinovou práci
c) učitelský management – plánování učiva na různých úrovních, přehled o tom, kde jednotliví žáci jsou
d) přehledné a motivující hodnocení a výstupy vzdělávání zachycující nejen znalosti z jednotlivých předmětů, ale i oblast osobnostní výchovy (pracovní návyky, chování, postoje, hodnoty)

Individualizace výuky

Připravujeme systém umožňující tvorbu a vedení individualizovaných vzdělávacích plánů (i-plánů) pro všechny žáky.

Potřeby pro naplnění cílů

Abychom dosáhli stanovených cílů, je potřeba pracovat na proměně různých oblastí vzdělávání, protože jde o provázaný celek. Rozvíjíme také spolupráci se zkušenou zahraniční školou. Podporujeme týmovou spolupráci pracovníků školy a jejich profesionalizaci. Klíčové je také materiální zajištění změn a dostatečná komunikace o průběhu změn s rodiči.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.