ŠUM Etapy realizace projektu

Projekt je realizován ve třech etapách:
1. etapa – Inovace ŠVP
2. etapa – Moderní metody a formy práce a nástroje hodnocení
3. etapa – Individualizace výuky


1. etapa – Inovace ŠVP

Učivo ve třech úrovních

V první fázi projektu je veškeré učivo zpracováno ve 3 úrovních:
a) kmenové učivo
b) rozšířené učivo
c) přizpůsobené učivo

Užití výpočetní techniky

Rozpracované vzdělávací oblasti jsou zpracovány v novém softwaru, který je podkladem pro následnou tvorbu individualizovaných učebních plánů každého žáka (tzv. i-plánů). Jde o kompletní podkladový materiál pro učitele, aby mohli následně v novém softwaru plánovat náročnost učiva pro jednotlivé žáky/skupiny a průběžně sledovat jejich postup. V této etapě také probíhá školení “Používání ICT ve výuce a učitelském managementu”, které je zaměřeno na proškolení realizačního týmu v používání nového softwaru. Toto školení bude také realizační tým vybavovat dovednostmi potřebnými pro využívání ICT při přípravách, výuce a návazných činnostech učitelského managementu (tabulky, seznamy, plány učiva, prezentace, programy pro interaktivní tabule, obsluha výpočetní techniky – dataprojektor, interaktivní tabule, tvorba pracovních listů atd.).


2. etapa – Moderní metody a formy práce a nástroje hodnocení

Metodika moderních metod a forem práce

Individualizovaná výuka samozřejmě potřebuje rozvoj odlišných výukových metod a organizace učitelské práce než tradiční frontální výuka. Proto je tato etapa zaměřena na hledání vhodných moderních metod a forem práce. Je zde i příležitost pro přípravu vzorových vyučovacích hodin, ve kterých si vyzkoušíme výuku dětí ve více úrovních. Výsledky této práce shrneme v metodice metod a forem práce vhodných pro individualizovanou výuku.

Učitelský management a evaluace

Zaměřujeme se také na učitelský management – plánování učiva na různých úrovních, přehled o postupu žáků, nástroje vedení výuky a evaluace. Nezanedbatelnou roli bude mít také nově vytvořený software pro evaluaci, kde bude možnost elektronického zapisování a ukládání nejen studijních výsledků jednotlivých žáků a jejich systematizace, ale půjde i o motivující hodnocení a výstupy zachycující oblast osobnostní výchovy (pracovní návyky, chování, postoje, hodnoty), dále podporu skupinového hodnocení, statistiky, tisky).

Zahraniční stáž

Čtyři členové týmu pojedou na týdenní stáž do spolupracující zahraniční školy do anglického Basingstoke, kde se moderní výukové metody a formy vhodné pro samostatnou práci žáků rozvíjejí už 28 let. Budou se účastnit výuky a konzultovat poznatky s vedoucími učiteli. Zkušenosti a poznatky budou zpracovány do zprávy ze zahraniční stáže, ta bude sloužit jako další z podkladů pro zpracování metodiky výukových metod a forem vhodných pro individualizovanou výuku na naší škole. Tato skupina se zaměří i na učitelský management a evaluaci na této škole.

Pomůcky

Neméně důležité je i zlepšení materiálního zázemí umožňujícího zavedení moderních výukových metod a forem práce. Jde o učební a didaktické pomůcky vhodné pro podporu výuky orientované na větší podíl samostatné práce žáků a její individualizaci. Některé z nich jsou vytvořeny přímo realizačním týmem, některé vyrobí externí dodavatel.

Školení

V průběhu této fáze projde realizační tým dvoudenním školením na vytipovaná témata týkající se moderních výukových metod, učitelského managementu a způsobů evaluace výuky. Toto školení provedou na půdě školy externí školitelé, projde jím celý realizační tým. Dále bude pokračovat školení “Používání ICT ve výuce a učitelském managementu”, které bude zaměřeno na proškolení realizačního týmu v používání softwaru pro evaluaci. Toto školení bude také realizační tým vybavovat dovednostmi potřebnými pro využívání ICT při přípravách, výuce a návazných činnostech učitelského managementu.


3. etapa – Individualizace výuky

I-plány

Důležitým krokem bude zavedení i-plánů pro všechny žáky školy a vytvoření SW programu, který bude umožňovat práci v profilu žáka, tvorbu žákovského portfolia, plánování a přizpůsobování učiva, přehled o učebních výsledcích, prostor pro postřehy učitele a vytyčování dílčích cílů jak v jednotlivých předmětech, tak i v osobnostní výchově.

Metodický materiál “Škola ušitá na míru”

Realizační tým projde vnitřním školením, tentokrát zaměřeným na individualizaci výuky. Hlavní činností bude vypracování metodiky potřebné k individualizaci výuky a tvorbě i-plánů. Bude se na něm podílet celý realizační tým. Celý provázaný modul individualizovaného vzdělávání bude popsán v metodickém průvodci Škola ušitá na míru.

Pracovní seminář “Škola ušitá na míru”

Projekt bude uzavřen pracovním seminářem Škola ušitá na míru, který chceme nabídnout 60 zástupcům škol z Královéhradeckého kraje. Zde budou účastníci seznámeni s průběhem projektu, demonstrovány klíčové aktivity i nejdůležitější výstupy. Bude to způsob, jak umožnit i dalším školám vstoupit do procesu modernizace školy a podpořit je v tomto úsilí. Seminář proběhne v budově školy kvůli autenticitě, účastníci si tak budou moci lépe prohlédnout změny v organizaci tříd apod. v souvislosti s projektem. Tento seminář bude jednodenní.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.