ŠUM Kontext projektu

Tradiční škola

Školství založené na modelu tradiční školy převážně orientované na frontální výuku přináší výsledky především v oblasti znalostí. Bylo rozvíjeno a precizováno velmi dlouhou dobu přesahující horizont minulého století.

Úskalí tradiční školy

Zaměření tradiční školy na znalosti je nedostačující. Ukázaly to i mezinárodní srovnávací testy, v nichž znalosti českých žáků byly v jistých ohledech nadprůměrné, schopnost použít je byla naopak podprůměrná. Přitom školství musí vždy citlivě reagovat na potřeby doby a společnosti.

Škola ušitá na míru

Základní škola, tak jak ji chápeme, vybavuje základními znalostmi, schopnostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami jak budoucí pekaře, zedníky a prodavačky, tak budoucí profesory, lékaře a inženýry. Taková škola nutně vyžaduje individualizaci výuky založené na osnovách směřujících k praktickému životu a podpořené systémem moderních metod a forem práce.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.