Informace k opatřením – COVID 19

Informace k opatřením v souvislosti s nákazou COVID 19 ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče,

zahajujeme nový školní rok. Vedení a tým naší školy si přejí, aby byl pro všechny naše děti úspěšný a mohly se vzdělávat ve zdravém a příjemném prostředí.

Věnujte prosím pozornost nastavení základních postupů při provozu školních budov, školní družiny, školního klubu a školní jídelny v návaznosti na manuál MŠMT vzhledem ke COVID 19 ve školním roce 2020-2021.

  • Prosíme vás, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění.
  • Nemocný žák nemůže být do školy vpuštěn.
  • Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, bude oddělen od kolektivu. V tomto případě Vás budeme kontaktovat se žádostí o vyzvednutí dítěte. Vaší povinností je následně informovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
  • Prosíme Vás, aby Vaše dítě mělo vždy u sebe jednu “pohotovostní” roušku.
  • V každé učebně mají žáci možnost umýt si ruce a použít dezinfekci.
  • Ve škole je zajištěn zvýšený úklid s dezinfekcí. Vyučující zajistí častější větrání učeben.
  • Vyzvedávání školáků ze školní družiny bude probíhat standardně pomocí zvonku u dveří.
  • Před vstupem do školní jídelny si budou všichni žáci mýt a dezinfikovat ruce.
  • Prosíme rodiče, aby do školních budov vstupovali pouze v nezbytných případech za účelem jednání a v prostorách používali roušky.

Děkujeme za spolupráci a pevně věříme, že společnými silami vše zvládneme.

Přeji úspěšný školní rok.

Pavlína Bártová, ředitelka školy