Něco o zřizovateli

ZŠ Sion vznikla z aktivity KC Sion v září 2003. Její založení bylo přirozeným vývojem navazujícím na aktivity Sionu týkající se dětí. Zřizovatelem ZŠ Sion je KC Sion v Hradci Králové. KC Sion také po všech stránkách zajišťuje činnost školy.

Z naší práce s dětmi

V Hradci Králové se intenzivní práci s dětmi věnujeme od roku 1990. Patří k ní pravidelné každotýdenní aktivity (např. víkendové dětské show nebo pravidelné dětské kluby, které připravujeme pro děti ve Dvoře Králové nad Labem) i větší akce, které pořádáme pod mottem „Dětem pro radost“, jako např. Město plné lampionů (největší účast byla přes 4000 účastníků), Dětský svět Sion – den pro celou rodinu (více než 1800 návštěvníků), Hradecká drakiáda (přes 2000 účastníků), Velká vánoční slavnost (více než 500 návštěvníků), Království masek (přes 500 účastníků) a další. Každoročně pořádáme letní dětské tábory, které jsou známé kvalitním programem a individuální péčí a jsou podporovány i MŠMT ČR, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Magistrátem města Hradec Králové. Naše činnost přirozeně navazuje i generací teenagerů, pro které se dějí různé teen akce a hlavně letní English camp.

Naše školka

V září 2000 jsme založili Školku Sion, na jejíž činnost při svém založení ZŠ Sion navazovala ve své vizi, důrazech, způsobu práce, zkušenostech a hlavně hodnotách – např. individuální péče o děti, celková atmosféra a vztahy mezi dětmi a učiteli, nebo atraktivní a podnětné prostředí učeben a zajímavé pojetí vyučovacích předmětů. To se odráží i na zájmu rodičů o umístění do této školky.

Závěrem

ZŠ Sion přirozeně vyrůstá ze zázemí, které mu KC Sion jako zřizovatel poskytuje, a ve své činnosti zhodnocuje i všechny zkušenosti, které jsme nabyli a nabýváme stále během všech aktivit, které se v rámci KC Sion dějí.
V dnešní době bývá často zvykem se ohlédnout a identifikovat se s něčím v historii, na co bychom chtěli navázat (ad. odkaz TGM na rovině politické…). Pokud bychom měli něco takového udělat i my, pak bychom mohli říct, že mj. navazujeme i na myšlenky a dílo „Učitele národů“ J. A. Komenského, který byl zároveň biskupem Jednoty bratrské. Pro své důrazy a způsoby práce bylo školství rozvíjené v rámci Jednoty bratrské doslova fenoménem, který přinesl našemu národu ve své době mnoho pozitivního a dodnes zůstává pojmem. Na tuto tradici bychom chtěli naší činností navázat a budeme šťastni, pokud budeme moci k něčemu pozitivnímu pro naše město, region i zemi – a hlavně pro děti, které jsou kolem nás, přispět i my.