Obědy

Cena obědu je od 1. 9. 2021 následující:

  • děti do 10 let (včetně): 39 Kč + 3 Kč, celkem 42 Kč
  • děti od 11 let do 14 let (včetně těch, které tento školní rok tohoto věku dosáhnou): 41 Kč + 3 Kč, celkem 44 Kč
  • děti od 15 let (včetně těch, které tento školní rok tohoto věku dosáhnou): 45 Kč + 3 Kč, celkem 48 Kč

Školní jídelna vaří denně 2 druhy jídel. Všichni strávníci jsou začátkem školního roku automaticky přihlášeni na oběd č. 1 na budově, kde mají výuku. Pokud jídlo nevyhovuje, mohou ho rodiče změnit či odhlásit. To je možné udělat nejpozději jeden pracovní den předem do 8:00 h, a to výhradně po přihlášení do systému EduPage (ve výjimečných případech e-mailem nebo telefonicky). Školní prázdniny, ředitelská volna a společné výlety jsou trvale odhlášeny.

V době nemoci má strávník jeden (první) den nárok na čerpání oběda za cenu finančního normativu (dotované ceny). Další dny může čerpat obědy za cenu cizího strávníka, tedy za plnou cenu (90 Kč), nebo si obědy může odhlásit.

Obědy se platí v souhrnné částce za daný měsíc, více informací na stránce Platby.