Platby

Souhrnnou částku za všechny platby pro ZŠ můžete vidět v informačním systému školy, po přihlášení do systému tuto částku najdete v Přehledu plateb (platby škola). Cena za jednotlivé měsíce zahrnuje platby za rodičovský příspěvek, obědy, mlíčka, učebnice, sešity, výtvarné pomůcky, školní akce aj., které by se měly platit do 15. dne v daném měsíci (pokud nemáte domluveno jinak). Neposílejte prosím již jednotlivé platby pod různými specifickými symboly. Souhrnnou částku je možné zjistit na vyžádání i v kanceláři školy.

Peníze posílejte na účet 2200049713/2010 a jako variabilní symbol uveďte přidělené číslo, které naleznete po přihlášení do EduPage v sekci plateb v pravé horní části.