Poprvé v naší škole – 1.-4. třída (Námořníci) – budova Mandysova

Metoda stanovišť

Děti dostávají na celý den zadané úkoly, na kterých pracují v libovolném pořadí a podle svého tempa. Tento způsob děti opět učí samostatnosti, organizaci práce, rozhodování a schopnosti rozložit své síly v určeném časovém úseku.

Domácí úkoly

Domácí úkoly zadáváme dětem vždy na týden (od pondělí do pondělí). Můžete si tak učení rozložit do celého týdne, podle vašich plánů a časových možností (kroužky, sport atd.). Zastáváme názor, že hlavní zodpovědnost za přípravu dítěte na vyučovaní mají rodiče, a proto je jejich plnění pouze doporučené. Učitelé rodičům poskytují potřebné materiály (úkoly) k procvičování, je však jenom na dětech a rodičích, jaký zaujmou postoj k jejich plnění.

Denní hodnocení  

Hodnotíme v něm nejen výsledky, ale i přístup k učení a snahu dětí. Je zaměřeno motivačně a souvisí se školním programem.  

Týdenní karty  

Karty týdenního hodnocení pomáhají formovat především hodnotovou oblast ve třídě a vypovídají spíše o přístupu k práci, hodnotách a vztazích k pedagogům i spolužákům. Svým charakterem pravidelné krátkodobé zpětné vazby vytvářejí prostor pro spolupráci s rodiči a další motivaci dětí.

Průběžné hodnocení  

Dále děti dostávají průběžná hodnocení, která podávají obrázek o tom, co se za uplynulé období zvládly naučit a jak si vedly v jednotlivých oblastech probíraného učiva (1x za 2 měsíce). Součástí hodnocení ve škole je také formativní hodnocení.

Vysvědčení

Vysvědčení dostávají školáci slovní, kde se zaměřujeme na zvládnutí učiva, aktivitu a osobnost žáka. Vysvědčení je doplněno pololetním hodnocením vycházejícím z průběžných zpráv. 

Školní družina

Důležitou součástí školy je i odpolední družina, která je zdarma, a kde děti každý den čeká zajímavý program, spousta hraček a her. Družina je pro nás víc než hlídání dětí. Někdy je tu i prostor pro rozvíjení toho, co se děti právě ve škole učí a zažívají to formou různých her a projektů. Družina přirozeně navazuje v přístupu k dětem i v hodnotách na dopolední vyučování. Více informací se dozvíte zde.