Školní klub

Školní klub na budově Kleinerových (pro žáky 5.-9. třídy) je prostorem pro nevšední školní zážitky, hry, soutěže, turnaje a výtvarné či jiné projekty. Pomáhá rozvíjet vztahy mezi dětmi ve třídě i napříč celou školou.

Jedním z důležitých cílů školního klubu je podívat se zblízka na probíraná školní témata a více je „vtáhnout“ do probíraného učiva, zároveň je ale klub sestaven tak, aby odpovídal aktivnímu odpočinku uprostřed učebního dne či po jeho skončení.

Dalším z cílů je dostávat se k dětem blíž než je možné v běžné výuce a zjistit jejich potřeby, zájmy, myšlenky a efektivně na ně reagovat. Chceme vytvořit dětem prostor pro vyjádření svých názorů a postojů.

Kromě společných velkých soutěží a turnajů probíhá práce s dětmi co možná nejvíce individuálně nebo v menších skupinách.

Děti mají také možnost samostatně nebo pod dohledem využívat školního hřiště které disponuje trampolínou, basketbalovým košem, minigolfem a fotbalovým hřištěm s umělým povrchem. Nově zbudovaný je zde i zahradní altán s přilehlým minijezírkem. Ve škole je k dispozici pingpongový stůl, X-box, minigolf a společenské a deskové hry.