Školní knihovna

Školní knihovna vznikla z přání učitelů nabízet dětem knihy, ve kterých se kloubí přitažlivost témat, kvalita zpracování a hodnoty, o které v rámci celé školy usilujeme.

Tak, jak rostla naše škola, rostla i naše knihovna. Na začátku to bylo pár titulů, které se nesměle krčily v jedné poličce, postupně vznikla na prvním stupni v budově Mandysova pěkná knihovna v prostorách školní jídelny (září 2010). Protože soustavně pracujeme na rozvoji čtenářství, nespokojili jsme se s obvyklým rozdělením knih na prózu, poezii a naučnou literaturu, ale beletrii třídíme i podle čtenářské náročnosti na pět kategorií. Ty pomáhají dětem vybírat si knihy odpovídající jejich úrovni čtení a porozumění, zároveň je soustavně vedou dál. Za přečtené knihy a zápisy do čtenářského deníku sbírají kredity. K některým knihám jsou přiřazeny i pracovní listy, díky kterým si můžou čtenáři ověřit, jak dané knize porozuměli, a získat tak i kredity navíc. Záleží jen na dětech, jak rychle se „pročtou“ do další kategorie. V rámci hodin čtení probíhají jednou za čas také čtenářské dílny, kdy učitelé využívají knihovnu přímo ve výuce.

Protože se na prvním stupni knihovna velmi osvědčila, vznikla spolu s druhým stupněm i knihovna na druhé budově, Kleinerových, a to opět ve školní jídelně. V této knihovně jsou však knihy rozděleny podle témat a abecedně. K dispozici jsou také stolečky s lampičkou a lákavé křesílko s gaučem, takže o čtenářské pohodlí není nouze. Děti si mohou knihy půjčovat během výuky, prohlížet si je o přestávkách, po škole v rámci školního klubu je využívat například při zpracovávání domácích úkolů a referátů a samozřejmě také půjčovat domů.

Každým rokem se knihovna aktuálně doplňuje o nové tituly. Knihy vybíráme velmi pečlivě a často o nich diskutujeme. Moc si přejeme, abychom dětem mohli nabídnout texty ze všech možných oblastí, které je zajímají. V rámci tříd byly zbudovány také třídní knihovny. Na druhém stupni se snažíme vytvořit zásobárnu knih, které jako učitelé budeme využívat v rámci svých předmětů jako materiály pro rozšířenou výuku.